Lịch Trình Sinh Hoạt Tại Tu-Viện Phật-Giáo Berkeley

 

 

Chương Trình

 

 

Ngày

 

Lễ Vía Quan-Âm

 

 

23/7

 

Đại Lễ Vu-Lan Thắng Hội

 

 

13/8

 

Lễ Vía Địa-Tạng

 

 

27/8

 

Bát Quan Trai Giới

(8.00am – 4.00pm)

 

28/5,

11/6, 25/6,

09/7,

06/8, 20/8

03/9, 17/9

 

 

Sám Hối Hồng Danh

(7.30pm – 8.30pm)

 

13/5, 27/5

10/6, 24/6

08/7, 22/7

05/8, 19/8

02/9, 16/9, 30/9

 

 

Lớp Việt-Ngữ Vỡ Lòng

 

 

04/6, 02/7, 06/8, 03/9

                                      


Trở về trang nhà | Về đầu trang