Tổng Hội Pháp Giới Phật Giáo

Thông Bạch

   

            Dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Tuyên Hóa, một đạo tràng vừa được thiết lập tại thành phố Berkeley , California , với danh hiệu:

 

TU VIỆN PHẬT GIÁO BERKELEY & HỌC VIỆN TÔN GIÁO THẾ GIỚI

( Berkeley Buddhist Monastery & Institute of World Religions)

 

tại địa điểm:

2034 McKinley Avenue ,

Berkeley , CA 94703 .

 

            Tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, chủng tộc, quốc tịch hay tuổi tác đều được hoan nghênh tham gia sinh hoạt.

            Đạo tràng Berkeley sẽ là một trung tâm hòa hợp và nghiên cứu giáo lý của tất cả mọi tôn giáo trên thế giới, theo đúng khuôn khổ Sáu Đại Tông Chỉ Vạn Phật Thánh Thành.

            Đạo tràng Berkeley cũng sẽ là diễn đàn chung của các vị Thần học và các vị lãnh đạo Hồi giáo, Khổng giáo, Đạt-ma giáo, Do-thái giáo, Phật giáo, Thiên-chúa giáo, Cơ-đốc giáo, v.v…

            Muốn biết thêm chi tiết, xin mời đến địa chỉ trên, hoặc điện thoại đến Tu viện: (510) 848-3440.

 

The Berkeley Buddhist Monastery

The Institute of World Religions

2304 McKinley Avenue

Berkeley , CA 94703

(510) 848-3440

 

Thiền tọa:

Mỗi ngày, thứ hai đến thứ sáu.

Buổi sáng:     6.15 - 7.15

Chiều:         5.00 - 6.00

 


Trở về trang nhà | Về đầu trang