Vietnamese|English

Đêm An Lành

 

(Lời khai thị của Hòa Thượng Tuyên Hóa tại Phật Giáo Giảng Đường,

ngày 24 tháng 12 năm 1970)

 

 

            Theo Tây phương thì đêm nay được mệnh danh là Đêm An Lành, chỉ có mỗi một đêm nay là bình an, yên tĩnh mà thôi!  Cái danh xưng này rất ư đặc biệt, bởi nếu nói đêm nay là “đêm an lành,” vậy thì chẳng lẽ đêm mai không phải là “đêm an lành” hay sao?  Chẳng lẽ đêm qua cũng không phải là “đêm an lành” nữa sao?  Chẳng lẽ suốt cả một năm mà chỉ có được một “đêm an lành” duy nhất thôi sao?

           

Đối với nhân loại chúng ta thì mọi đêm đều phải là “đêm an lành,” lúc nào cũng phải an bình, thanh thản, chẳng bao giờ bồn chồn, bất an.  Vì thế, không phải chỉ độc nhất có một đêm được gọi là “đêm an lành”

           

Nếu những người theo đạo Phật như chúng ta mà thật tâm tin tưởng Đức Phật, thì mọi ngày đều được an lành, và do đó, mọi đêm cũng đều là “đêm an lành.”  Cho dẫu có gặp phải lúc không được bình an đi chăng nữa, nếu quý vị vẫn chân chánh giữ vững niềm tin đối với Đức Phật thì quý vị cũng sẽ được bình an, bởi đó chính là “cảm ứng Đạo giao,” sự cảm ứng xãy ra nhờ quý vị có tín tâm.

 


Trở về trang nhà | Về đầu trang