Chỉ Nam Tu Hành

                                                                                                Tuyết Sơn

 

            Gần đây có rất nhiều người tuy không học Khí công, Quỷ công, nhưng cũng có những kinh nghiệm tương tự như nói trên.  Thí dụ như lúc ngồi Thiền, tự nhiên họ cảm thấy có luồng điện chạy vào người, rồi bất giác động đậy, tay chân nhúc nhích, múa máy, có khi khua chân, đứng dậy, nhảy nhót, la hét v.v…  Họ cho rằng đây là những kinh nghiệm Thiền mầu nhiệm, là tướng thiện căn khai phát, tốt và đúng, nhưng thật ra không phải!

            Càng ngồi Thiền lâu ngày, bạn phải càng “định”; nghĩa là thân không động đậy, nhúc nhích, hơi thở sẽ tới chỗ vi tế và ngừng hẵn, ngay cả tim cũng tới chỗ ngừng đập.  Đây là cảnh giới khi bạn đạt tới Sơ Thiền.  Từ từ bạn sẽ đạt tới chỗ không còn dấy khởi lên ý tưởng, và từ đó sẽ đắc Tam Muội.  Do đó tiến trình tu từ thấp lên cao là từ động vào tịnh, rồi cuối cùng vượt hẳn động tịnh.

            Nếu bạn tu Thiền hay bất kỳ pháp môn gì, càng tu bạn càng có những động tác quái gỡ như nói trên, hoặc có những dấu hiệu như sau:

 

 1. Khởi lòng dâm dục hơn xưa, ham thích vật dục, hưởng thụ,

 2. Thích ăn mặn, uống rượu hơn xưa,

 3. Càng ngày càng không thích nghe giảng giới luật, kinh pháp,

 4. Tự nhiên không thích lễ lạy, sám hối lỗi lầm,

 5. Sinh ra khuynh hướng không thích im lặng, ít nói; thích hiếu động, lăng xăng hơn xưa,

 6. Thích chỉ trích, chê bai người tu, chư Tăng, Ni, kẻ có đạo hạnh, các cư sĩ đạo đức,

 7. Thích làm những việc lén lút, ăn cắp vặt, lừa người,

 8. Hay nói láo, nói xóc óc, nói lời ác ôn, chửi rủa; thích quảng cáo, khoe khoang chính mình,

 9. Tánh tình trở nên cau có, giận dữ, không chịu tha thứ,

 10. Bỗng nhiên tự cho mình là giỏi là hay, là nhất, là chứng Thiền, là đắc Định, là Vô thượng Sư, là Bồ Tát, là Phật sống, là Du già Sư, là Đạo Sư, là Tổ Sư,

 11. Bỗng nhiên cảm thấy tự mãn, tự cao, tự đắc, tự đại, thấy ai cũng thua mình,

 12. Điều mình nói và điều mình làm càng ngày càng mâu thuẩn nhau; đời sống và lý Đạo trong Kinh dạy càng lúc càng tách biệt.

 

Khi một trong những dấu hiệu trên phát triển ngày càng mạnh mẽ trong quá trình tu tập, bạn phải biết là việc tu hành của mình có sự sai lầm trầm trọng rồi đó.  Cái khổ là thường thường mình không tự thấy lỗi của mình, chỉ biết thấy lỗi người khác!  Do đó, tốt nhất bạn hãy đem những dấu hiệu trên hỏi một bạn đồng tu, nhờ người ấy thẳng thắn nói cho bạn biết là bạn có những dấu hiệu trên hay không?

Sau khi biết lỗi, sửa được lỗi hay tránh làm lỗi, cũng chưa đủ.  Bạn phải quán xét quan niệm của mình về việc tu trì của mình, quan sát pháp môn tu của mình, quan sát vị thầy dạy, để thiết lập một nền tảng chánh tri chánh kiến, chân chánh phát tâm Bồ Đề, thì việc tu của bạn mới có cơ hội thành tựu.

Khi bạn tu lầm tà pháp thì những thứ ma, quỷ, yêu tinh quỷ quái sẽ gần gũi, chế ngự, khống chế tư tưởng, suy nghĩ và hành động của bạn.  Chúng sẽ làm thỏa mãn những dục vọng, những mong cầu thầm kín của  bạn rất nhanh chóng.  Thí dụ như chúng biết bạn mong phát tài, chúng sẽ làm cho bạn phát tài nhanh chóng.  Một khi bạn hưởng thụ thứ tiền tài ấy tức là bạn đã “bán linh hồn cho quỷ,” bạn phải mãi chịu sự thống trị, điều khiển của bọn yêu ma!

(còn tiếp)

Return to homepage | Top of page