THÔNG BÁO   

Niệm Phật Pháp Hội  

Tại Gold Mountain Monastery từ 8 giờ 30 sáng đến 4 giờ chiều vào thứ Bảy ngày 4 tháng 12 năm 1993  

Truyền Thọ Bát Quan Trai Giới  

Hội Tịnh Nghiệp hoan nghinh các đạo hữu đến tham dự Pháp Hội.  

Gold Mountain Monastery

800 Sacramento St .

San Francisco ,  CA   94108

( 415 ) 421-6117

 

Pháp Luân Thường Chuyển

 

Mỗi Chủ Nhật Thầy Hằng Thật giảng kinh Dược Sư tại Học Viện Dịch Kinh Quốc Tế ( International Translation Institution ) bắt đầu từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng (đều có dịch sang Việt ngữ ).  Thầy Hằng Thật là một trong hai vị sư người Mỹ, đã đi “tam bộ nhất bái” để cầu cho thế giới hòa bình từ Los Angeles đến Vạn Phật Thành trong suốt hơn hai năm liền.  Ngoài ra, mỗi đêm tại Viện Dịch Kinh đều có chương trình thuyết giảng từ 7 giờ 30 chiều đến 9 giờ tối.  Chương trình như sau:

 

-          Thứ 3- thứ 4:

Kinh Pháp Hoa

            -     Thứ năm:

                  Khai Thị của Hòa Thượng Tuyên Hóa

-          Thứ sáu - thứ 7:

Kinh Lăng Nghiêm 

-          Chủ nhật:

Kinh Phạm Võng

 

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

 

The International Translation Institute

1777 Murchison Drive

Burlingame , CA   94010 – 4504

Tel. (415) 692 – 5912  Fax: (415) 692 - 3017

Bà Ngộ Đạo (510) 886 - 4612

Cô Tâm Hải  (415) 574 - 5018

 

Bồ Đề Hải hai tháng ra một lần, nếu quý vị muốn nhận bản tin hay có những ý kiến xin thư về Vạn Phật Thành.

 

Đả Phật Thất Thiền Thất

 

Mỗi năm Vạn Phật Thành đều có ba Quán Âm Thất, một Địa Tạng Thất, một A Di Đà Thất, một tiểu Thiền Thất ( 3 ngày ) và ba tuần Thiền Thất.  Đả thất là  cơ hội rất quý cho người tu để chuyên tâm dụng công, là dịp rất hiếm để tạo bước nhảy vọt, là cơ hội giúp mình khai ngộ.  Cấu trúc của Thất là môi trường để hành giả chuyên tâm, tinh tấn - nhất là đối với Phật tử tại gia.  Những viêc công, việc nhà, việc chợ . . .  khiến ta ít có dịp để chuyên tâm dụng công.  Trong dịp Quán Âm Thất vừa qua ( từ ngày 6/11 đến ngày 13/11, 1993 ) có Phật tử từ Canada , HongKong, Đài Loan, Philippine, đến dự.  Mọi người đều tinh tấn và thọ Bồ Tát Giới trong suốt bảy ngày.  Ba giờ rưởi sáng đã dậy để 4 giờ, công phu khuya.  Xong là đại chúng tụng Phẩm Phổ Môn, sau đó nhiễu niệm và tọa thiền suốt.  Tối từ 7 gìò 30 đến 9:00 giờ thì nghe Pháp, và từ 9 giờ đến 9:30 là lễ hồi hướng.  Nhiều người trong thất đã cảm nghiệm sâu xa những cảnh giới mà trước kia họ chưa từng biết.

 

Tùng lâm có câu: “ Mùa hè học kinh, mùa đông tọa thiền.”  Do đó mỗi năm, cuối tháng 12 đến cuối tháng giêng là “tháng đả thất” tại Vạn Phật Thành.  Sự dụng công hằng ngày tại chùa đều chuẩn bị cho “tháng đả thất” này.  Phật thất sẽ bắt đầu từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 12 năm 1993; sau đó ba tuần thiền thất sẽ tiếp tục từ tối ngày 29/12/1993 tới ngày 19/1/1994.  Hoan nghinh các đạo hữu đến dự thất.


Trở về trang nhà | Về đầu trang