Phổ Biến và Triển Khai ‘ Hội Tịnh Nghiệp ‘ Tại Chùa Kim Sơn

 

Kính gởi  chư Phật tử,

Tổ Sư dạy :

‘ Tình không nặng không sanh Ta – bà 

Nghiệp chẳng không chẳng sanh Cực Lạc.’

Vãng sanh Cực Lạc là chuyện đòi hỏi công phu chân thật. Công phu ấy chính là sự thực hành, trì niệm hồng danh đức A-Di-Đà  cho đến chỗ tâm ý chuyên nhất, không hề tán loạn. Tuy nhiên trong hoàn cảnh phức tạp của thời đại, thật khó cho ta có môi trường thuận tiện để tịnh tâm, lắng lòng. Vì vậy chùa Kim Sơn với mục đích tạo phương tiện  cho những ai khao khát chân tu, đã thành lập ‘Hội Tịnh Nghiệp ‘. Hy vọng các đạo hữu hãy cùng nhau tham gia tu tập, buông bỏ gánh đời, cùng nhau giúp ích, vun trồng cội phúc, để tối hậu cùng sanh Tịnh Quốc.

Để thực hiện mục đích trên, Hội sẽ họp vào ngày Thứ bảy 16 tháng 10 năm 1993 ( từ 2:30 – 4:30 PM) tại chùa Kim Sơn để thảo luận về các đề mục sau đây :

1.Giói thiệu 3 mục đích của Hội : 

a. Phương pháp niệm Phật để vãng sanh Cực Lạc 

b. Trình bày pháp môn niệm Phật. 

c. Thành lập nhóm hộ niệm để hổ trợ các vị cao niên tại nhà hay tại bệnh viện.

2.Thảo luận và biểu quyết nội quy của Hội. 

3.Tuyển lựa các vị phụ trách. 

Buổi tụng niệm đầu tiên được dự định vào Thứ  bảy ngày 6 tháng 11 năm 1993 tại chùa Kim Sơn :

Buổi  sáng : Lễ sám hối. 

Buổi chiều : Lễ tụng niệm hồng danh Phật A-Di – Đà. 

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc : 

Gold Mountain Monastery 

800 Sacramento St.

San Franscisco, CA 94108

Tel.(415)421-6117

Return to homepage | Top of page