Thiền Đàm 7

Diệt Trừ Gốc Rễ Bệnh Nan Y

 

Hòa Thượng Tuyên Hóa

   

Tọa Thiền là điều thân điều tâm.  Điều thân tức không phạm sát, đạo, dâm.  Điều tâm tức diệt trừ tham, sân, si.  Thân nếu sát sanh, ăn cắp, tà dâm thì sẽ thọ quả báo.  Lòng có tham lam, sân hận, si mê là sẽ đọa địa ngục.  Nếu trừ được tham, sân, si thì thân sẽ không phạm sát, đạo, dâm; và mình cũng sẽ không đọa địa ngục.  Thế nên việc đầu tiên là phải khéo điều tâm.

 

Kinh Kim Cang nói: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm.”  Vô sở trụ tức là không trụ vào tham, sân, si.  Nếu chấp trước vào tham sân si thì không thể tương ưng với Đạo được

 

Tại sao con người lại sát sanh?  Là do tâm tham lam mà ra.  Vì tham món ngon vật lạ hoặc vì tự lợi, vì sự hưởng thụ riêng tư nên giết hại, đoạt mạng sanh vật.  Quốc gia sao lại có chiến tranh?  Do lòng tham tác quái.  Hoặc tham tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, quyền thế hay muốn chiếm tài sản của kẻ khác làm của riêng mình mà đưa đến sự giết chóc.  Trong đó, bao quát đủ nguyên nhân giết, duyên giết, cách thức giết, và nghiệp giết.

 

Con người sao lại đi trộm cắp?  Vì do tâm sân hận.  Một khi tâm sân nổi lên thì muốn đi xâm đoạt tài vật của người.  Không cho mà lấy tức là phạm tội ăn cắp.  Nếu có ý tưởng chiếm lấy của người thì cũng đã phạm tội rồi.  Trong đây cũng bao quát đủ nhân trộm cắp, duyên trộm cắp, cách thức trộm cắp, và nghiệp trộm cắp.

 

Con người sao lại dâm loạn?  Chỉ vì tâm si mê tác quái.  Ngu si tức mê mờ, hồ đồ, u tối nên mới dâm loạn, làm phân tán tinh lực, thời gian, và đánh mất đi tự tánh trân bảo vô giá.  Nếu luôn điều phục thân, thì không phạm tội giết hại, trộm cắp, tà dâm.  Muốn không phạm ba nghiệp ấy thì trước hết phải diệt trừ tham sân si.  Tâm như sóng biển ba đào; hết gợn này rồi lại đến gợn khác.  Vọng tưởng này vừa đi thì vọng tưởng kia lại tới.  Vọng tâm tuy không thiệt, nhưng rất khó điều phục.  Điều phục tâm tức là rèn luyện tâm vọng này cho đến khi nó như đứa  bé ngoan ngoãn.

 

Ngồi thiền để điều phục thân tâm.  Thân tâm mà điều phục được thì không có bệnh tật chi cả.  Sao thân lại có bệnh?  Vì thân tạo ba nghiệp khác.  Nói thêm chút nữa thì tất cả bệnh hoạn đều phát sanh từ tâm.  Tâm một khi khởi tham sân si thì thân lại bị bao loại bệnh hoạn.

 

Ví dụ nói về bệnh ung thư hiện nay.  Vì do ăn thịt quá nhiều nên mới có bệnh này.  Thịt loài vật chất chứa rầt nhiều độc tố.  Hiện tại nước uống cùng không khí đều bị ô nhiễm bởi các độc phẩm hóa học.  Nhờ uống nước và hít thở không khí nên ta mới sanh tồn, nhưng uống nước hay hít thở không khí thì vô hình trung lại tiếp biết bao loại độc tố ô nhiễm.  Trong nước vốn đã có chất độc, mà khi dùng nước để nấu thức ăn thì các loại thức ăn đều nhiễm độc tố cả.  Nếu lại còn ăn thịt động vật nữa thì độc tố lại tăng trưởng gấp bội.  Do vì các gia súc như trâu, dê, ngựa, chó cùng các loại động vật trong thịt của nó đều có lực đề kháng.  Lực này chống lại những vi khuẩn độc tố xâm nhập vào cơ thể từ bên ngoài.  Thế nên lực đề kháng này tự nó tạo thành một sức mạnh rất kiên cường để chống lại vi khuẩn ngoại lai.  Khi chúng ta ăn thịt vào thì những chất độc trong cơ thể của động vật lại phát động, cũng khiến cho lực đề kháng trong cơ thể của ta lại phải hoạt động chống lại những độc tố từ thân các động vật.  Kết quả là sản sanh bao loại biến hóa nên mới tạo thành bịnh ung thư.  Ngày nay tánh ham muốn mong cầu của con người không lường được.  Dâm loạn, đồng tình luyến ái.  Thân thể tích chức đầy vi khuẩn độc tố vì bịnh “ái tử” (AIDS) truyền nhiễm lan tràn.  Thân thể con người là một công xưởng hóa học nhỏ, còn thế giới là một công xưởng hóa học lớn.  Tùy theo chất liệu pha chế cùng công thức hóa học, sản phẩm được sản xuất y theo thế.  Vì vậy nếu pha chế nhiều độc dược thì kết quả là trong thân có nhiều độc tố không thể tránh khỏi.  Hiện tại, các báo chí ngày ngày đăng tải các tin tức về bệnh “ái tử” (AIDS).  Mọi người đều luống cuống lo sợ vì bịnh hiện hành.  Nhưng đã quá trể rồi!  Có cách gì để ngăn bệnh nan y này không?  Vâng, có nhưng việc đầu tiên là phải điều phục thân tâm.  Một khi thân tâm đã được điều phục rồi thì những vi khuẩn độc hại không còn cách gì xâm nhập được vào thân cả.  Người tham thiền chớ sợ những chứng bệnh nan y này.  Nếu hiểu rõ đạo lý tu Thiền cùng dụng công chân thật thì có thể diệt trừ tất cả chứng bệnh nan y trên thế giới.

 

 

Return to homepage | Top of page