Để Bạn Suy Gẫm …

 

Vương Phụng Nghi

 

 

Làm người, ta phải biết tận hiếu với cha mẹ, hòa thuận hết mực với anh em.  Nếu biết lo tròn bổn phận chính mình, thì tự nhiên gia đình sẽ êm ấm.  Nếu nhà yên thì nước tự an định.  Sách Đại Học có dạy: “Phép làm cha, con, anh, em mà lo tròn thì sau mới nói đến phép làm dân.”  Nếu dựa vào lời xưa mà thật hành thì ắt ta có thể đắc đạo.

 

Tiếc thay người đời nay: cha mong con thành kẻ tốt; chồng muốn vợ thành người ngoan, song không ai chịu từ nơi tự thân mình mà hạ thủ công phu.  Cho nên kết quả là: Tôi khống chế anh, anh quản lý tôi; cứ thế khống chế lẫn nhau đến độ biến thành cừu hận.  Đó đúng là “bỏ gốc, theo ngọ.n”  Người quản lý người làm việc giống hệt như cầm gậy kêu chó.  Càng kêu, chó càng chạy xa.  Do đó, “Quản lý người là việc địa ngục.”

 

Quản lý kẻ khác là giả,

Quản lý chính mình mới là chân thật.

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang