THÔNG BÁO

Học Viện Dịch Kinh Quốc Tế (International Translation Institute) có chương trình thuyết giảng cuối tuần cho quý đạo hữu ở vùng Bay Area và San Jose. Các buổi giảng chủ đề là nhân sinh và việc ứng dụng Phật Pháp trong đời sống hằng ngày. Chương trình như sau:

Thứ Bảy: 2 giờ chiều tới 4 giờ chiều

Chủ nhật: 9 giờ sáng tới 11 giờ 15 sáng

Do Hòa Thượng Tuyên Hóa chủ giảng bằng tiếng Quan Thoại và tiếng Anh (có thông dịch sang việt ngữ nếu cần)

 

Về chi tiết, xin liên lạc (415)692-5912 hoặc Sư Cô Hằng Cơ (415)421-6117

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang