CHƯƠNG TRÌNH PHẬT ĐẢN

 

Lễ Phật đản sẽ được tổ chức vào chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 1992 tại Vạn Phật Thành.

08giờ----------Tụng kinh, nhiễu Phật, bái sám.

09giờ----------Lễ Tắm Phật.

11giờ----------Cúng Ngọ.

11giờ30-------Thọ trai  & Nghe Pháp.

01giờ----------Phóng sanh.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc (707) 462-0939.


Trở về trang nhà | Về đầu trang