THÔNG BÁO

Đầu năm Tết đến, là con cái, chúng ta ai cũng có bổn phận đi chúc Tết Cha Mẹ, Ông Bà, Sư Trưởng. Mong rằng các vị tiền bối, huynh trưởng được sức khỏe, an khang, may mắn trong năm tới. Theo truyền thống Phật giáo Trung Hoa, Tết đến các chùa đều có tổ chức lễ cúng dường chư Phật Bồ Tát, chư Thiên Tiên, Hộ Pháp Quỷ Thần. Mong rằng chư vị Hộ Pháp Thần Tôn duy trì ủng hộ, khiến Tam Bảo Cửu trụ thế gian, quốc gia dân chúng được an lạc, hạnh phúc.

Song là Phật tử chúng ta phải chúc Tết ai đây?

Lễ Cúng Thiên sẽ được cử hành tại chùa Kim Sơn lúc 8h30 đến 12 h trưa vào ngày 15/2 (tức ngày 12 tháng Giêng Âm lịch).

Các vị có thể tham gia bằng cách đóng góp $10.00 để chuẩn bị thực phẩm, hoa quả, bánh trái cúng dường.

Chi phiếu xin đề gởi:

                                    DRBA

                                    800 Scramento Street

                                   San Francisco , CA 94108 .


Trở về trang nhà | Về đầu trang