English|Vietnamese

Ngày 10 tháng Giêng, năm 1973. Chiều thứ tư.

44.1 Về Nguyên Nhân Của Dịch Cúm

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Khi quán tưởng về sự khổ của bệnh, không đau ốm là phước.

Khi quán tưởng về sự khổ của đói và lạnh, ăn no và mặc ấm là phước.

Khi quán tưởng về sự khổ của thiên tai, được bình an là phước.  

Gần đây đã có nhiều người mắc phải bịnh cúm. Hôm qua Quả Ninh (*) có nói với tôi là có nhiều người trong số quý vị đây bị ngộ độc thức ăn và e rằng sẽ mất mạng. Thầy định bảo Quả Tốc là không nên ăn các thức ăn đó, nhưng vì biết Quả Tốc sẽ không chịu nghe nên thầy mới đến báo tôi hay để tôi có thể bảo cho Quả Tốc biết. Cho nên hôm nay chúng ta không có ăn các thực phẩm của ngày hôm qua. Các loại khoai tây nên dùng liền trong ngày sau khi đã được bầm nhỏ, không nên ăn thứ đó qua ngày hôm sau vì lúc đó nó đã đổi màu và có sự thay đổi trong hóa chất. Quả Tiến, con hôm nay thấy thế nào? Nếu con còn bệnh thì hãy nên nghĩ thêm, nên uống nhiều nước hoặc tắm bằng nước nóng, và con sẽ mau được bình phục. Tin từ báo chí cho hay là ở xứ này đã có hơn 50 người thiệt mạng vì dịch cúm, theo tôi thì sự dự đoán vẫn còn thấp. Ở Luân-Đôn bệnh cúm đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, vì vậy tình hình khá nghiêm trọng, mọi người nên cẩn thận, hãy mặc thêm nhiều áo hơn.  

Theo tôi có hai nguồn gốc có thể đưa đến dịch cúm: Thứ nhất có thể do từ những chất độc được sa thải vào bầu không khí trong những cuộc thí nghiệm hạt nhân. Những độc tố gây ô nhiễm bầu khí quyển này là nguyên nhân ngấm ngầm sâu xa cho dịch cúm này. Một căn nguyên khác nữa có thể do từ các cuộc thí nghiệm trên những vệ tinh được phóng lên không gian. Một số thí nghiệm phóng ra chất độc vào bầu không khí để thử mức độ chịu đựng của nhân loại. Những cuộc thí nghiệm này là một phần của sự phát triển ngành vũ khí sinh hóa học mà có thể được sử dụng vào các cuộc chiến tranh trong tương lai. Hai điều này có thể là những nguyên nhân lường thấy được.

Chú thích của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ:

(*) Quả Ninh là Thầy Hằng Tĩnh

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings", trang 193)