English|Vietnamese

 

Ngày 23 tháng 9,Năm 1973, Trưa Chủ Nhật

102. Về Xua Tan Đi Nỗi Sợ Hãi

Hòa Thượng Tuyên HóaCó quý vị nào còn nhớ bài giảng của vị đệ tử đó ngày hôm qua không? Hãy nói cho tôi biết điều nào đúng và điều nào không đúng trong bài giảng đó. Hãy đưa ra lời phê bình của quý vị ngay bây giờ.

[Ghi chép của chủ bút: Hoà Thượng nói với người đệ tử đã thuyết giảng ngày hôm trước.] Tôi cảm thấy vài giải thích của chú đưa ra ngày hôm qua có hơi mâu thuẫn. Đó là lý do tại sao hôm nay chúng ta thảo luận về vấn đề đó .

[Ghi chép của chủ bút: Hoà Thượng sau đó đưa ra lời giải thích về điểm có vấn đề.] Quý vị thấy lời giải thích của tôi thế nào? Quý vị nghĩ lời giải thích của ai là là đúng - của chú ấy hay của tôi? Mọi người hãy đưa ra sự đánh giá.

[Ghi chú của chủ bút: Sự im lặng tiếp theo.] Không một ai biết à? Không ai hiểu sao? Các vị sợ nếu như nói ra suy nghĩ của mình thì chú ấy sẽ đánh các vị hay sao ?

[Ghi chú của chủ bút: Có tiếng cười tiếp theo.] Ai vừa nói "Đúng" ? Ồ, thế thì chú có thể đánh trả chú ấy bởi vì chú cao bằng chú ấy. Nếu như chú ấy cao hơn chú thì chú không thể khuất phục được chú ấy, nhưng chú ấy cùng gần kích thước như chú. Hmmm,....vui đấy, phải không?
 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 221)