English|Vietnamese

 

Ngày 3 tháng 3 năm 1973, thứ Bảy

Về Việc Xuất Bản Một Nguyệt San Phật Giáo

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Hôm nay chúng ta nhận được một tập san định kỳ Phật Giáo xuất bản ở Đài Loan. Câu chuyện tiêu đề nổi bật là lễ tốt nghiệp được tổ chức ở một Học Viện Phật Giáo. Tập san  này rất hay; đó là tập san hàng đầu trong những tập san Phật giáo. Tập san  này được sắp xếp hay và trình bày đẹp. Quý vị nào đọc được tiếng Trung Hoa thì nên xem tập san này; trong đó chỉ có một bài là tiếng Anh mà thôi.

Cũng trong tập san này, mỗi học viên tốt nghiệp đều được giới thiệu ngắn gọn - mỗi bài có khoảng 200 chữ. Những bài giới thiệu mô tả về mỗi học viên từ đâu đến, nhân cách cá nhân, việc tu đạo và các tài năng. Những bài báo này rất lưu loát và trong sáng. Chúng ta có thể viết thư gửi đến chủ bút của tập san này và xin phép họ cho chúng ta đăng lại những bài sơ lược tiểu sử này trong nguyệt san Kim Cang Bồ Đề Hải của chúng ta, điều này sẽ giúp khuyến khích những người trẻ trong Phật Giáo.

Từ nội dung của tập san này, chúng ta có thể đánh giá những gì mà vị Pháp Sư lãnh đạo học viện đó đang làm ở Đài Loan. Điều đáng tiếc là quy củ hơi lỏng lẻo; nếu họ có thể cố gắng thêm và tinh tấn hơn thì họ sẽ làm được tốt đẹp hơn nữa. Tuy nhiên, chương trình Phật Học của họ đang diễn tiến tốt đẹp.

Trong việc xuất bản một nguyệt san, chúng ta phải đạt được tiến bộ thay vì trì trệ. Quý vị đặc biệt phải đi trước thời gian biểu. Đừng đợi đến cuối tháng mới gởi nguyệt san đến những người đặt báo. Việc xuất bản nguyệt san là một phần của Phật Pháp, một phần của việc chuyển pháp luân. Chúng ta nên tự hỏi mình rằng: ”Khi nguyệt san này đến tay người đọc, thì sẽ mang lại lợi ích gì cho họ? Sẽ gây hứng khởi cho độc giả loại chí nguyện gì?" Chúng ta nên chú trọng điều đó.

 

Dịch từ sách "Timely Teachings", trang 389 - 390