English|Vietnamese

 

Ngày 2 tháng Mười Một năm 1973

Về Việc Xoay Lại Tình Thế

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Khi những vị Pháp Sư từ Trung Hoa đến thăm, quý vị nên hỏi họ: ” Thưa Pháp Sư, Thầy có thể giải thích vì sao Phật Giáo đang biến mất dần ở Trung Hoa không? Thầy có biết do nguyên nhân nào không?” Hãy hỏi điều đó. Sau đó thì quý vị có thể hỏi tiếp những câu hỏi về đạo lý. Khi những vị pháp sư đến đây, họ không có tư cách để đặt câu hỏi cho chúng ta. Nếu chúng ta nói không hay thì chúng ta không nói, và chỉ thế thôi. Nếu có vị khách yêu cầu một người trong chúng ta đưa ra một lời giải thích nhưng chúng ta không thể giải thích. Quý vị có thể xoay lại tình thế lại. Chúng ta chỉ nói là không có khả năng nói, chỉ có thế thôi. Nếu quý vị làm bộ và cứ tiếp tục nói liên tục, môt khi quý vị làm như thế, quý vị đã có thói xấu (mao bệnh (1)). Nhưng nếu chúng ta không thể nói – nếu chúng ta không nói – thì sao? Chẳng sao cả. Chúng ta chỉ không thể nói. Tuy nhiên, chúng ta có thể thực hành – nói với ông ta như vậy xem ông ta trả lời ra sao.

Về cơ bản quý vị không có trí huệ thế thì có ích lợi gì mà nói dài dòng? Quý vị có thể hỏi ông ta:”Làm thế nào mà Phật giáo tại Đài Loan lại rơi vào tình trạng lộn xộn như thế? Tại sao Phật Giáo tại Hồng Kông lại chạy theo những buổi lễ vì tiền bạc?” Chạy theo những buổi lễ vì tiền bạc nghĩa là đi tụng kinh cho người chết, gõ vào Pháp khí kêu “binh, binh bong.” Một ngày gõ “binh, binh bong” giá $80, có chỗ tính giá $100 hoặc $200. Nếu một vị tăng có tiếng đi tụng đám thì giá thấp nhất là $200. Đó là Hồng Kông ngày nay. Trong số quý vị đây không ai biết cách kiếm tiền cả. Những vị tăng ở Hồng Kông đều có cả triệu đô, tích cóp từ việc gõ “binh, binh bong, binh, binh bong” của họ.

 

Timely Teachings, trang 78.

 

Ghi Chú:

(1) Nguyên văn Hoa ngữ: 毛病 - Mao bệnh: tập khí thói quen xấu http://www.drbachinese.org/vbs/publish/314/vbs314p002.htm