English|Vietnamese

 

Tối Thứ Tư, 31 tháng 10 năm 1973

Về việc xây dựng thành trì vững chắc để không bị xâm phạm

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

[Ghi chú: Hòa Thượng yêu cầu một đệ tử đọc một bài báo trong Quận Hạt Napa Ký Lục (Napa County Records) của Quả Châu, [chú thích: được biên soạn bởi David Rounds (1)], ngày 31 tháng 10 năm 1973. Bài báo này nói về hai vị sư Hằng Cụ [pháp danh xuất gia của Quả Du.] Và Hằng Do, [pháp danh xuất gia của Quả Đạo], những người đã thực hiện chuyến hành hương Tam Bộ Nhất Bái đầu tiên của Hoa Kỳ, từ Tu viện Kim Sơn ở San Francisco đến Marblemount ở Tiểu Bang Washington. Họ bắt đầu cuộc hành hương vào ngày 16 tháng 10 năm 1973, và hoàn thành vào ngày 17 tháng 8 năm 1974.]

 

Hòa Thượng: Con nghĩ thế nào về bài báo này? Nếu con có ý kiến, hãy thử trình bày. Còn ta cũng có ý kiến của riêng mình. Phần bài báo viết về việc các vị sư làm việc này nhằm giúp cho Phật giáo được biết đến nhiều hơn không nên ở trong đó. Quá đủ khi chỉ cần nói rằng các Phật tử làm việc này, và họ đơn giản chỉ cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Con không nên nói mục đích của họ là làm cho Phật giáo trở nên được biết đến nhiều hơn hay hay nổi tiếng hơn. Nếu con nói về những lợi ích của Phật giáo khi làm điều này, hoặc làm thế nào để làm cho Phật giáo được biết đến nhiều hơn, thì con đang cố tình tìm kiếm lời ca tụng và danh tiếng. Con đang làm điều đó cho mục đích quảng bá. Như thế con đã đánh mất tất cả giá trị của ý định ban đầu của việc này. Nó đã mất hết tất cả giá trị của nó rồi. Vì vậy, tốt nhất là không đề cập đến lợi ích cho Phật giáo như thế nào, hoặc nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mọi người. Đừng đề cập đến điều đó. Những người khác có thể nói thế, nhưng bài báo trích dẫn Quả Du đã nói như vậy, điều này quả thực không chấp nhận được. Họ không nên có ý tưởng đó. Bất cứ ai đến đó vào ngày mai cần nói với họ ngay rằng hãy bỏ những ý tưởng như vậy về sau, và rằng họ không nên nói về việc này đã mang lại lợi ích cho Phật giáo như thế nào đó. Ngay khi con nói những điều như vậy,  người ta sẽ coi đó là một chiến dịch quảng có chủ ý cho Phật giáo, điều mà các Phật tử đã mơ ước làm bởi vì họ không có cách nào khác. Con hiểu ý ta muốn nói gì không?

Đệ tử: Dạ, con hiểu

Hòa Thượng: Con đã cho người ta một kẻ hở để họ chỉ trích hoặc quở trách. Tuy nhiên, nếu người ta quở trách họ, thì càng bị quở trách nhiều càng tốt. Nếu người ta đánh con, điều đó cũng không quan trọng. Người ta càng đối xử tệ chừng nào thì càng tốt chừng nấy. Hãy nói với họ như thế. Bất kỳ người nào đến gặp họ vào ngày mai hãy nói ngay cho họ biết như vậy. Ngay khi họ nói như thế, họ đã đánh mất giá trị của mọi thứ. Tất cả quý vị hãy suy nghĩ lại đi, có phải điều đó sẽ xảy ra không?

Hòa Thượng: Con nghĩ sao, Quả Châu?

Quả Châu: Con mong rằng không quá trễ để thay đổi bài báo kia

Hòa Thượng: Đừng bận tâm điều đó – chỉ cần lần sau nhớ cẩn trọng. Con nên sử dụng trí huệ thông minh của con để suy nghĩ thông suốt. Đừng xét theo quan điểm Phật giáo, hãy nhìn toàn diện, ví dụ, lấy quan điểm của tôn giáo không phải là Phật giáo. Theo cách này, con sẽ hiểu rõ hơn nhiều. Về căn bản, các bài báo có thể viết điều họ muốn, điều đó không quan trọng. Tuy nhiên, khi Phật giáo chỉ mới bắt đầu, con không nên để mọi người có một cơ hội để tấn công, một cơ hội để công kích. Nếu chúng ta xây dựng thành trì vững chắc, người khác sẽ không dễ xâm nhập.  

Nhiều người sẵn sàng đem trái bom nguyên tử đánh sập toà nhà của chúng ta, bởi vì chúng ta giảng nói chánh pháp. Điều này đã từng xảy ra vào thời đại của Đại sư Vĩnh Gia, ngài nói, “Hận chẳng nghiền tan như ngói bể.” (2). Khi quý vị thuyết giảng chánh pháp, họ lập tức muốn hủy diệt quý vị ngay. Đó là lý do tại sao con nên cẩn trọng. Đối với họ, mọi thứ chúng ta đang làm đều sai. Con cố gắng làm mọi thứ đúng, họ lại cố gắng đập nát con như một viên ngói bị vỡ nát khi bị ném xuống đưới đất. Con nên hiểu sâu sắc đao lý này và chân thật hiểu rõ nó.

 

Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 160 - 162.

 

 

Chú thích:

(1) Cư sĩ David Rounds pháp danh Quả Châu 果舟. http://www.drbachinese.org/vbs/1_100/vbs88/88_8.html

(2) Trong Chứng Đạo Ca - Nguyên văn Hoa ngữ: http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/Enlightened_song/Enlightened_song.htm

聞說如來頓教門 

恨不滅除令瓦碎

Văn thuyết như lai đốn giáo môn

Hận bất diệt trừ lệnh ngõa toái

 

Nghe nói Như Lai phép đốn tu,

Hận chẳng nghiền tan như ngói bể.

Vĩnh Gia Chứng Ðạo Ca http://www.dharmasite.net/ChungDaoCa.htm