English|Vietnamese

 

Tối thứ Sáu,  3 tháng 11, 1972.

Về việc vô hiệu hóa chất độc

Hòa Thượng Tuyên Hóa


Tôi đang trong quá trình tạo ra dòng máu mới cho Phật Giáo. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ một chất độc nào chảy trong dòng máu mới này. Không chỉ có vậy, chúng ta phải vô hiệu hóa chất độc của những người khác. Độc ở đây là chỉ cho ba thứ độc tham, sân và si. Vô hiệu hóa chất độc của người khác có nghĩa là làm thay đổi tham, sân và si của họ. Một chủ bút của một tờ tạp chí Phật giáo có uy tín đến từ Đài Loan đã lấy làm ngạc nhiên bởi vì trước đó ông ta chưa từng nghe thấy điều gì tương tự như vậy. Ông nói: “Con phải ghi nhớ điều này mới được. Con phải đưa lời dạy của Thầy vào đây” và đặt tay lên phía tim mình.

(Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 113)