English|Vietnamese

 

Tối Chủ Nhật,Ngày 5 Tháng 11,Năm 1972

Về Việc Viết Bài Và Sáng Tác Nhạc Phật Giáo

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Hôm nay, tôi được biết rằng Quả Tiên đã sáng tác vài bài nhạc Phật Giáo với lời nhạc thật tuyệt vời. Trong tương lai, tôi hy vọng tất cả quý vị sẽ còn sáng tác thật nhiều bài hát Phật Giáo và bài tán. Vào ngày Phật Đản năm nay, Quả Dật cũng đã viết một bài hát. Hôm nay, tôi đã nghe kỹ hơn và nhận thấy rằng đây cũng là một bài hát viết rất hay. Những người có thể sáng tác nhạc có thể viết thêm nhiều bài hát nữa, và chúng ta sẽ xuất bản phần ký âm cũng như lời nhạc trên báo hàng tháng của chúng ta. Có rất nhiều bài hát Phật Giáo được viết bằng Hoa ngữ nhưng bằng tiếng Anh thì không có nhiều. Quý vị là những người canh tân trong lãnh vực này, và quý vị nên viết thêm ít bài nữa và đưa cho tôi xem. Nếu được chấp nhận,chúng ta sẽ cho in trong báo của chúng ta.

Thêm nữa, bắt đầu từ bây giờ mọi người nên tập viết các bài báo bằng hai ngôn ngữ Hoa và Anh. Nếu thực tập thường xuyên quý vị sẽ có thể viết hay bằng cả hai ngôn ngữ. Hảy viết về những đạo lý mà quý vị quý vị được nghe, như thế mọi người trên thế giới này sẽ hiểu nhiều hơn về Phật Pháp. Việc này có công đức vô biên. Quý vị nên hiểu ý định của tôi, đừng nên thối chuyển. Phật tử nên luôn luôn can đảm tiến lên phía trước và đừng thối chuyển. Mọi người nên chú ý điểm này.

Hãy viết một bài mỗi tuần. Tự mình quyết định lấy đề tài. Quý vị cũng có thể viết bài tiểu luận, hoặc sáng tác nhạc hoặc làm thơ giúp truyền bá Phật Pháp, để cây Bồ Đê sẽ phát triển nhanh chóng ở Phương Tây. [Ghi chú của biên tập: Báo định kỳ của người biên tập họ Châu được gọi là Bodhitree - Cây Bồ Đề]. Cây Bồ Đề chúng ta đã trồng ở đây, tại tu viện này, cao được chừng một mét (3 bộ anh). Cây này sẽ còn phát triển rất nhanh nữa. Nó không được phép phát triển chậm. Một khi cây Bồ Đề trưởng thành, có người sẽ thành Phật quả dưới cây này.


 

Dịch từ sách "Timely Teachings" - trang 375 - 376.

 

Ghi chú:

(1) Quả Tiền là Thầy Hng Khiêm

(2) Quả Dật là Sư Cô Hằng Ẩn