English|Vietnamese

Ngày 31 tháng 10 năm 1972, chiều thứ ba
15.
Về việc tương tác với với hoàn cảnh

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Ngày mai Quả Phổ (*) sẽ cùng các sinh viên của cô ta tới đây để học thiền. [Một lớp học từ Đại Học Berkeley, nơi mà vị ni sư này từng là sinh viên Tiến sĩ]. Vì lý do đó, buổi học tiếng Trung Hoa của chúng ta sẽ thay bằng một buổi học thiền. Sau khi thiền, chúng ta có thể có cuộc chuyện trò chỉ dẫn cho họ rồi giảng kinh. 

(Dịch từ sách "Timely Teachings")

 

Chú Thích Ban Phiên Dịch Việt Ngữ:

(*) Là Sư Cô Hằng Hiền.