English | Vietnamese

Trưa Chủ Nhật, Ngày 22 tháng Mười, năm 1972
Về Việc Tuân Theo Quy Củ

Hòa Thượng Tuyên Hóa  Từ khi chúng ta dọn đến Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự cũng đã gần hai năm. Từ khi đến đây, tôi ít khi nói về quy củ, do đó, một số người trở nên rất giãi đãi. Đây không phải do mọi người cố tình giãi đãi; mà bởi vì tôi đã lâu không đề cập tới các quy củ, nên quý vị có chiều hướng quên chúng đi. Tôi cảm thấy hối hận vì sự giãi đãi trong việc nhắc nhở quý vị là tại tôi.

Vì thế, một lần nữa, quý vị nên nhận thức rằng:
 

Một ngày đã qua, mạng cũng giảm dần,

Như cá cạn nước, thử hỏi vui gì?

Đại chúng!

Hãy siêng tinh tấn, như đầu bị đốt,

Chỉ nhớ vô thường, chớ mặc buông lung! (1)
 

Quý vị không biết quỷ vô thường lúc nào sẽ đến. Đừng cẩu thả không giữ quy củ.

Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự là nơi đầu tiên ở phương Tây
[Lời của ban biên tập: để người phương Tây hình thành một Tăng Đoàn tu sĩ chính thống]; là cội nguồn của Phật giáo. Quý vị có thể nói rằng mọi thứ chúng ta làm đều là lần đầu tiên trên thế giới và lần đầu tiên trong Phật giáo. Chúng ta phải quyết tâm làm cho Chánh Pháp trụ thế dài lâu. Để điều này xảy ra, mọi người phải tuân theo các quy củ. Chúng ta không thể hành động như thể không có quy củ.

Cả Tu Sĩ và cư sĩ đều phải tự hành xử tốt. "Không có com-pa và thước T, ta không thể vẽ vòng tròn hoặc hình vuông." Nếu không có quy củ, chúng ta không thể thành tựu con đường tu Đạo. Vì vậy, tôi sẽ xem lại các quy củ của Tu Viện Kim Sơn như một nhắc nhở cho tu sĩ và cư sĩ.

Tại Chánh Điện, chúng ta phải hoàn toàn kính cẩn. Chúng ta nên quán chư Phật đang ở chung quanh chúng ta; chư Phật đang ở bên trên, bên trái và bên phải chúng ta, ở phía trước và phía sau chúng ta. Chư Phật và chư Bồ Tát đang quan sát chúng ta mọi lúc, dù chúng ta ở bất cứ nơi đâu. Vì vậy, chúng ta không nên tuỳ tiện trò chuyện hoặc cẩu thả. Nếu mọi người có việc đúng đắn cần thảo luận, có thể đến phòng trên lầu. Đừng trò chuyện ồn ào như đang ở trong chợ hoặc tại một rạp hát trong lúc tạm nghỉ.

Thật cần thiết cho mọi người tuân theo các quy củ và cư xử với sự đứng đắn ở đây. Nếu tự mình không muốn tu, thì cũng được; nhưng đừng cản trở người khác tu. Nếu trò chuyện vô nghĩa thay vì tu, người khác sẽ bị ảnh hưởng. Con người không phải thánh nhân, và ngay cả khi có thánh nhân giữa chúng ta, các người khác vẫn bị ảnh hưởng. Do đó, cho dù bất cứ gì, chúng ta nên bảo vệ, hỗ trợ, và kính trọng đạo tràng Bồ Đề này, không làm điều gì để làm suy yếu hoặc gây hại nó. Mọi người nên chú ý điểm này.

Tất cả chúng ta đây kiên quyết theo đường tu Đạo. Chúng ta không đến đây để thảo luận về kinh doanh. Nếu thực sự muốn nghiên cứu và thực hành Phật Pháp, chúng ta phải thành tâm. Đừng để thời gian trôi qua vô ích. Cuộc sống của chúng ta chỉ mấy chục năm, chúng qua đi chớp nhoáng. Nếu đánh mất cơ hội này, thì lần tới quý vị có thể không còn có được thân người. Nếu không chính mình dụng công tu trong đời này, quý vị sẽ hối tiếc trong kiếp sau. Tất cả quý vị nên lưu ý điều này.

 

Timely Teachings

 

Ghi chú:

(1) Nguyên văn Hoa ngữ trong Kinh Nhật Tụng:

是 日已 過, 命 亦 隨 減 ,

如 少 水 魚, 斯 有 何 樂 ?

大 眾!

當  勤 精 進 , 如 救 頭 然,

但  念 無 常,   慎 勿 放 逸

 

Thị nhật dĩ quá, mạng diệc tùy giảm.

Như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc?

Đại chúng!

Đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên.

Đãn niệm vô thường, thận vật phóng dật.