English|Vietnamese

 

Ngày 29 tháng 9 năm 1974 | Trưa Chủ Nhật

Về Việc Tu Sĩ Không Xem Truyền Hình

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Đối với người bình thường thì tất cả đều bị nghiện xem máy truyền hình (TV). Làm sao tôi biết điều đó? Bởi vì ngay cả một số tu sĩ và cư sĩ ở đây cũng bị truyền hình làm mê mờ. Một người đệ tử của tôi có nói: "Truyền hình thậm chí còn tồi tệ hơn phụ nữ". Như vậy truyền hình là đứng ở vị trí đầu tiên. Vậy thì quý vi phụ nữ tốt hơn nên đập nát máy truyền hình. Nếu có một cái máy truyền hình trong nhà thì chồng quý vị sẽ yêu máy truyền hình và quên bẵng quý vị. Máy truyền hình quyến rũ như thế đó. Quả Đông, ông có thể gởi máy truyền hình của ông đến tu viện, để các tu sĩ có thể xem và thấy tất cả những điều kỳ lạ trên thế giới. Hoặc ông có thể gởi máy truyền hình của ông đến cha mẹ ông. Cha mẹ ông đều đã già và có đủ kinh nghiệm, như thế máy truyền hình không có gì đặc biệt đối với họ. Nếu những người trẻ xem truyền hình, họ sẽ bị nghiện. Ngay cả em nhỏ Quả Phương cũng thà xem truyền hình hơn là ăn kẹo. Đó chính là pháp ô nhiễm bất tịnh. Có những khi màn truyền hình trắng xóa và không có gì cả, đó là pháp thanh tịnh. Nhưng có những khi các ma quỷ, như những người mẫu hầu như không mặc gì trên người, lại xuất hiện trên màn hình. Đó là lý do tại sao người tu hành không xem truyền hình. "Nhưng trong phòng Ngài lại có máy truyền hình", có người nói như vậy. Phải, nhưng máy đó là do tôi đã tịch thu máy truyền hình từ dưới lầu. Máy truyền hình này xoay mặt vào tường, nên chỉ có bức tường xem máy truyền hình. Tôi đã tịch thu máy truyền hình này vì tôi thấy nhiều người đã mở lên và xem ở dưới lầu, bị máy truyền hình mê hoặc. Bắt đầu từ bây giờ, nếu quý vị thích xem truyền hình, tôi sẽ tịch thu máy truyền hình của quý vị. Điều này áp dụng cho cả cư sĩ cũng như tu sĩ. Các máy truyền hình sẽ bị tịch thu bởi vì chúng quá gây nghiện.   

Trong quá khứ, tôi đã từng chỉ trích một vị tăng nào đó vì ông ta xem máy truyền hình suốt cả ngày. Bây giờ vấn đề này lại đến với Kim Sơn Thánh Tự, vì thế dù gì đi nữa, tôi sẽ tịch thu hết tất cả máy truyền hình.

Trước khi quý vị chấm dứt được sanh tử, quý vị không thể xem truyền hình. Nếu quý vị xem truyền hình, thì rất dễ dàng phá giới luật. Trong các giới Sa Di có một giới không chơi nhạc, hát, múa, hoặc cố ý xem hay nghe những màn trình diễn như thế. Thời trước không có máy truyền hình nên giới luật không đặc biệt đề cập đến truyền hình. Nhưng xem hay nghe những màn trình diễn như thế cũng liên quan đến việc xem những màn trình diễn trên truyền hình. Hầu hết những chương trình giải trí trên truyền hình đều ô uế, bất tịnh, không thanh tịnh (1). Chúng ta phải trì Phật giới, và đừng để bị ô nhiễm bởi những thứ trần tục. Điều này là rất quan trọng.


Timely Teachings, trang 144 - 145.

 

Ghi chú:

(1) Ngày nay với kỹ thuật tân tiến, các chương trình giải trí bất tịnh có thể truyền tải đến các máy lưu động (mobil devices) như laptops, tablets, iphones, ipads, smartphones ... nên tâm trí càng dễ bị ô nhiễm hơn.