English|Vietnamese

 

Tối thứ , ngày 8 tháng Mười Một năm 1972.

Về Việc Tu Phước Huệ

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Tu phước mang lại tướng tốt trang nghiêm. Tu huệ thì tiêu trừ ngu si. Tại sao chúng ta bị mê mờ? Bởi vì chúng ta chưa tu phước huệ. Tại sao chúng ta nghèo? Bởi vì chúng ta chưa tu phước huệ. Tôi đang sử dụng chân tâm của tôi để nói Pháp chân thật cho quý vị. Nếu quý vị có thể chấp nhận Pháp chân thật thì quý vị có thể thật sự tu hành. Do đó quý vị phải thành tâm. Đừng tham gia việc tìm lỗi. Thật là vô cùng điên rồ khi luôn tìm kiếm lỗi người khác.

Người tu hành phải can đảm và tinh tấn. Hãy là hành giả chân thật. Mỗi ngày quý vị nên nỗ lực dụng công hơn và tinh tấn hơn. Đừng tham gia vào bàn tán đúng sai, nếu bàn tán đúng sai  thì ngày này qua ngày khác quý vị sẽ trở lười biếng hơn và thối chuyển hơn. Điều này rất nguy hiểm.

Tôi nói về đề tài này ngày hôm nay bởi vì tôi cảm nhận được những nguyên nhân và hoàn cảnh này. Ngay bây giờ, không ai trong số quý vị có những vấn đề này. Nhưng tôi thấy rằng những vấn đề này có thể sẽ phát triển trong tương lai, và vì hôm nay tôi đưa những vấn đề này ra để ngăn chặn chúng sẽ phát sinh trong tương lai.
 


Dịch từ sách "Timely Teachings", trang 2.