English|Vietnamese

 

Tối thứ Sáu, ngày 17 tháng 8 năm 1973

Về Việc Tu Hành Tác Động Đến Các Thành Viên Trong Gia Đình Và Số Phận Của Người Đó

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Mới đây, em trai và em gái một đệ tử của tôi đã tới thăm Kim Sơn tự. Tôi rất mừng khi gặp họ và thấy họ thành tâm hơn kể từ lần viếng thăm trước. Cha mẹ của Tỳ Kheo Ni này cũng sẽ sắp viếng thăm nơi này một lần nữa. Người đệ tử xuất gia này của tôi có chút thành tâm, cho nên cô ta đã gây được ảnh hưởng đối với em trai và em gái mình, khiến họ tin theo Phật giáo. Mẹ của cô ta cũng đã Quy y, cha mẹ cô ta thì thường tới đây. Nếu cô ta không chân thật tu hành thì những chuyện này sẽ không xảy ra. Cả em gái và em trai cô ta cũng đều thấy có nhân duyên với tôi, cho nên họ muốn trở lại lần nữa. Nếu Tỳ Kheo Ni này không tự mình tu hành nghiêm chỉnh thì em trai, em gái và mẹ cô ta sẽ không tin theo Phật giáo. Từ những việc như vậy mà chúng ta thấy được sự tu hành của một người ra sao.

Chẳng hạn như khi em trai một đệ tử khác của tôi ra đi, và cha mẹ ông ta lại không tới thăm. Tại sao quý vị nghĩ chuyện đó xảy ra? Đó là vì ông ta không chân thật tu hành, cho nên không ai trong gia đình tin theo. Nên biết rằng tôi không chỉ nói về hai người kia mà là tất cả quý vị đó.

Một đệ tử lâu năm, Guo Jun, sẽ sớm tới thăm Kim Sơn Tự. Ông ta quy y với tôi tại Hương Cảng vào năm 11 tuổi và thích đến thăm chùa tại đó. Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật nào chú bé Guo Jun cũng đòi mẹ đưa đến gặp tôi. Nếu mẹ không đưa đến thì chú ta sẽ khóc cả ngày trong nhà. Chú ta không phải là người đặc biệt thích khóc nhưng đã khóc cả ngày trong nhà. Do vậy, mẹ chú ta đã phải mang chú ta đến chỗ của tôi. Sau này, khi trên đường tới trường, chú ta thường ăn trưa ở chỗ tôi. Ngày nào chú ta cũng muốn gặp thầy mình. Nếu không, chú ta sẽ khóc. Thật may mắn, người đệ tử này đã quy y Tam Bảo. Nếu không, nghiệp chướng lúc đó có thể đẩy chú ta đến một cuộc sống khác rồi. Vì trở thành Phật tử nên chú ta đã có thể thay đổi số phận.

 

Dịch từ sách "Timely Teachings", trang 269 - 270.