English|Vietnamese

 

Ngày 29 Tháng Giêng năm 1974 | Tối thứ Ba

Về Việc Tu Hành Là Việc Nghiêm Túc

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Hai vị sư từ Tu Viện Kim Sơn đang lạy ba bước một lạy có thông báo cho chúng ta biết rằng cách đây hai tuần họ đã không thể tiếp tục cuộc bái hương của họ. Lý do là những con đường bị ngập lụt - có chỗ nước ngập lên đến hơn năm bộ (một thước rưỡi) - hậu quả của những trận mưa lớn. Họ đã nghỉ trong hai ngày và rồi đã điện thoại cho tôi. Qua điện thoại, tôi bảo họ tiếp tục lạy. Trong suốt hai tuần sa đó cho đến cuộc điện thoại kế tiếp, trời không mưa và họ đã tiếp tục lạy thêm hơn một trăm dặm.

Chúng ta phải suy nghĩ thật sâu xa về điều này. Hai người họ đã phát tâm nguyện khẩn thiết chí thành như thế và tiếp tục ba bước lạy một lạy, không sợ gió, sợ mưa hay sợ tuyết, tiếp tục thực hành hạnh tu mà đa số người khác không thể làm được. Ở phương Tây, họ là hai người đầu tiên thực hiện pháp môn này. Chúng ta phải nên nghĩ về pháp môn nào chúng ta muốn tu tập. Mục tiêu của chúng ta không phải là trở thành số một. Mà hơn thế nữa là chúng ta nghĩ về pháp môn nào chúng ta có thể dùng để truyền bá đạo Phật và làm cho đạo Phật thịnh vượng hơn, như thế mọi người sẽ biết đạo Phật là gì.

Bây giờ hai người họ đang lạy ba bước một lạy. Sự bái lạy của họ đã có cảm ứng đặc biệt như là mưa đã ngừng rơi. Đây là một cảnh giới không thể nghĩ bàn. Mỗi lần Quả Du lạy xuống, anh ta niệm: "Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Hoa Nghiêm Hải Hội Phật Bồ Tát". Và kết quả là bây giờ anh ta có một số trí huệ căn bản. Khi anh ta nói, anh ta không tùy tiện cười hay làm trò đùa cợt. Anh ta không cư xử tùy tiện. Mỗi lời nói và mỗi việc làm đều phù hợp với giới luật của Phật, với giới pháp của Phật, với giới thể của Phật, đều phù hợp với quy củ (1).

Tất cả chúng ta ở Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự phải tự hồi quang phản chiếu lại chính mình. Làm sao chúng ta có thể không tu hành trong khi mà anh ta tu hành tinh tấn như thế? Chúng ta có nhiều tán loạn và nhiều vọng tưởng như thế thì làm sao có thể đối diện với hai vị đã phát tâm Bồ Tát này? Chúng ta tất cả đều là anh em bạn đạo đồng tu của họ. Họ thọ giới tại Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự tại Hoa Kỳ, rồi lại có thể phát tâm như thế. Chúng ta cần phải đặc biệt suy nghĩ sâu xa về điều này. Tu Đạo không phải là trò chơi hay trò đùa.

 

Timely Teachings, trang 291 - 292.

 

Ghi chú:

(1) Nguyên văn Hoa ngữ: 在一舉一動、一言一行,都很合佛的戒律、佛的戒法、佛的戒體,都很合乎規矩 - Nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành, đô ngận hợp Phật đích giới luật, Phật đích giới pháp, Phật đích giới thể, đô ngận hợp hồ quy củ 。 http://www.drbachinese.org/vbs/publish/379/vbs379p002.htm