English|Vietnamese

 

Ngày 24 tháng Mười Một năm 1973 | Trưa thứ Bảy

Về Việc Trao Đổi Hiểu Biết Là Mục Đích Của Những Cuộc Họp

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

[Ghi chú về lịch sử: Những gì tiếp theo sau đây là một cuộc thảo luận về buổi họp đầu tiên với những thành viên của hội California Dreamers (1) (Những Người Mơ Mộng California tại Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự, San Francisco vào ngày 23 tháng 11 năm 1973]

Hòa Thượng: Ngày hôm qua chúng ta đã có một cuộc họp, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục và nghiên cứu về cuộc họp đó. Tất cả quý vị nên nêu lên ý kiến của mình.

Quả Toại: Con không nghĩ là một người được phép độc quyền trong một cuộc họp.

Hòa Thượng: Mọi người đều có quyền nói nhưng nên nói những điều có đạo lý. Ví dụ như khi Quả Jie [Chú thích của Ban Biên Tập: Người lãnh đạo của hội Những Người Mơ Mộng California] nói cô ta muốn nêu lên một câu hỏi, thì người nào trong quý vị cũng đều có thể trả lời cho câu hỏi của cô ấy. Bất cứ ai khác cũng đều có thể trả lời những câu hỏi của quý vị nêu ra. Đây là sự trao đổi trí tuệ. Nếu tôi không hiểu điều gì đó, tôi sẽ hỏi người đã hiểu. Nếu có người không hiểu một điều nào đó mà tôi biết thì tôi có thể nói ra. Đó là mục đích của những buổi họp.

 

Timely Teachings, trang 85.

 

Ghi Chú:

(1) California Dreamers - Những Người Mơ Mộng California, còn được dịch sang Hoa ngữ là 加州尋夢會 - Hội Người Tìm Mộng California. Trong bộ tuyển tập 宣化老和尚 追思紀念專集 (Tuyên Hóa Lão Hòa Thượng Truy Tư Kỷ Niệm Chuyên Tập - In Memory of the Venerable Master Hsuan Hua) Quyển 2, có bài viết về nhóm California Dreamers này: http://www.drbachinese.org/online_reading/drba_others/memory2/history_06_41.htm

San Francisco - Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự: Chụp hình chung có thành viên hội California Dreamers

Các thành viên hội California Dreamers (người lớn của nhóm đứng phía sau Hòa Thượng và các trẻ em của nhóm ngồi phía trước) đã theo ông Sam Lewis (còn gọi là Sufi Sam), người trước đây thỉnh thoảng đến kính viếng thăm Hòa Thượng tại Phật giáo Giảng Đường.Sau khi ông Sam Lewis (https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_L._Lewis
) chết sớm bất ngờ, nhiều thành viên của hội California Dreamers này đã có những giấc mơ giống hệt nhau thấy ông Sam Lewis, các giấc mơ xảy ra ba lần, tất cả trong cùng một đêm. Ông Sam Lewis nói với họ, "Tôi bây giờ hiểu rằng là tôi không đủ tư cách để dạy quý vị. Tôi không có bất kỳ chứng đắc thực sự nào. Tôi giờ đây rất hối hận là tôi đã gặp Tuyên Hóa Thượng Nhân, nhưng tôi chưa bao giờ học với Ngài. Quý vị nên đến quy y và trở thành đệ tử của Ngài. Ngài đủ tư cách để dạy cho quý vị. Ngài đã đắc đại thành tựu.

Ngày hôm sau, sau khi so sánh các các giấc mơ của họ với nhau, nhóm California Dreamers gọi điện thoại đến Kim Sơn Thánh Tự và hỏi là khi nào sẽ có Lễ Quy Y. Sau khi quy y trở thành đệ tử của Hòa Thượng, họ đã cùng với các môn đệ của Ngài ở Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự tu tập nghiên cứu Phật Pháp, và khi trường Tiểu Học Dục Lương được thành lập vào năm 1976, họ đã gởi con cái của họ đến theo học tại trường này.