English | Vietnamese

 

Tối thứ sáu, ngày 5 tháng 1, 1973

38. Về Việc Tôn Trọng Truyền Thống

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Thời công phu khuya, chúng ta có Chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi và Thập Chú. Thời công phu chiều, chúng ta luân phiên tụng kinh A Di Đà và lễ sám 88 vị Phật. Ngày lẻ chúng ta tụng kinh A Di Đà, ngày chẵn thì lễ sám 88 vị Phật.  Hôm qua là mùng một âm lịch, lẽ ra chúng ta phải tụng kinh A Di Đà. Hôm kia là 29, tháng này không có 30. Hôm nay đáng lẽ chúng ta lễ sám hối 88 vị Phật nhưng thay vào đó, quý vị lại đi tụng kinh A Di Đà. Quý vị không hiểu rõ lắm về âm lịch. Ngày mai quý vị hãy tụng kinh A Di Đà dù hôm nay đã tụng rồi. Dường như quý vị cố ý làm khác đi, và những Phật tử Trung Hoa đến đây không biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu quý vị muốn tiếp tục làm theo cách này thì đó là sự lựa chọn của quý vị. Xét cho cùng, trong Phật pháp, chúng ta không thể có chấp trước được.

 

Timely Teachings