English|Vietnamese

 

Tối thứ sáu, 16 tháng 11, 1973

151.2 Về Việc Tinh Tấn

Hòa Thượng Tuyên Hóa

  

Tôi sẽ tăng thêm một buổi cho lớp Hoa Ngữ. Tất cả quý vị đều rất tinh tấn. Tôi thấy rất ăn năn. Tôi đã rất giải đãi, đặc biệt là kể từ khi Qu Du viết thư nói rằng mỗi ngày trong lúc bái lạy, ông ta nghĩ về việc chúng ta nghiên cứu Phật pháp tại Kim Sơn tự, thấy việc đó quan trọng đến thế nào. Hiện tại  ông ta không thể nghe pháp, nên tâm can đau đớn. Nhưng ông ta hoan hỷ thấy tất cả quý vị có thể tu học Phật pháp. Chẳng phải đó là tư tưởng chính của bức thư sao?

Hãy nghĩ xem: Kim Sơn tự đã tạo ra hai vị thánh Bồ tát sơ phát tâm, mỗi ba bước một lạy, nguyện cầu cho hòa bình thế giới. Còn chúng ta thì giải đãi và không làm gì hết. Làm sao chúng ta còn nhìn mặt họ được? Họ đang hành Bồ tát đạo, trong mưa gió, tu hành vì thế giới. Chúng ta nên tu hành cái gì để giúp họ? Chúng ta không nên nỗ lực hết mình để giúp Phật pháp được truyền bá rộng khắp hay sao?

Họ đang thực hành Tam Bộ Nhât Bái trên đường, và phóng viên phỏng vấn họ. Hiện tại họ có ảnh hưởng rất lớn đối với Phật giáo. Thành công của họ cũng sẽ là thành công của tất cả chúng ta. Chúng ta hãy nguyện cho họ tu tập thành công. Điều đó sẽ rất quan trọng đối với đất nước này.

Chúng ta nên nghĩ “Họ đang tu hạnh đó, vậy ta có nên tu các hạnh ngủ, hạnh giải đãi, hay hạnh ích kỷ không? Chúng ta có nên chỉ tu các hạnh đố kỵ, tham lam, sân hận, và vọng tưởng không?” Chúng ta phải tự phản tỉnh. Đó là lý do tôi quyết định tăng thêm một buổi giảng kinh cho quý vị, và thêm một buổi cho lớp tiếng Hoa vào thứ Bảy hàng tuần. Tôi sẽ hồi hướng công đức này tới hai người bọn họ, và tôi còn làm nhiều thứ khác nữa để hồi hướng cho họ. Tôi không cần phải kể những việc đó với quý vị.

Quý vị đều biết Qu Du. Ông ta từng là một kẻ hồ đồ. Đương khi còn ở đây, ông ta không thấy được tầm quan trọng của việc tu học Phật pháp. Hiện tại  ông ta  đi được 3 tháng rồi, đang ngày ngày thực hiện Tam Bộ Nhất Bái. Ba bước một lạy dường như khiến  ông ta ngộ ra.  Ông ta sáng suốt hơn trước. Ông ta  biết đang bỏ lỡ cơ hội này.  Ông ta không những tự mình mà còn khiến Qu Đạo cũng lỡ mất cơ hội. Đó chính là cái ngộ của ông ta. Vì vậy, ông ta hy vọng tất cả quý vị sẽ chăm chú học Phật pháp và cũng mong quý vị sẽ giúp ông ta học một ít Phật pháp. Diện mạo của ông ta đã hoàn toàn thay đổi. Ngày trước ông ta y trông giống Hít-le (Hitler) lắm, còn giờ thì rất khác rồi. Tôi chưa tới gặp họ, nhưng quý vị có thấy ông ta khác không? Quý vị có để ý thấy không? Tôi thấy ông ta không còn giống trước nữa.

Qu Đạo cũng khác trước. Quý vị có chú ý lúc đến gặp họ lần trước không? Tôi thấy ông ta khác trước. Quý vị có thể vừa nhìn là thấy liền. Quý vị cũng có thể biết được khi nghe giọng  ông ta, thậm chí không cần nhìn ông ta; thanh âm của ông ta khác trước. Họ không bái lạy một cách vô ích. Trước đây Qu Dao tuyệt đối không viết thư. Hiện tại, đọc bức thư ông ta viết, quý vị có thể thấy được rằng ông ta đã ngộ được vài điều. Tôi không nói về đại giác ngộ, mà là tiểu ngộ.

Còn tin khác nữa. Kể từ nay, thứ Sáu hàng tuần, từ 12:30 cho đến 2:30 chiều, chúng ta sẽ tiến hành Khóa Hội Thảo Chánh Pháp. Hoan nghênh tât cả mọi người tham dự, kể cả những người thuộc tôn giáo khác. Hãy chú ý điều này: chúng ta không sợ ngoại đạo – kể cả ma vương. Nếu ma vương hoặc ngoại đạo tới, chúng ta cũng hết mình hoan nghênh. Miễn là họ thực sự muốn tham gia thảo luận, chúng ta sẵn sàng thảo luận đạo lý với họ. Không nên sanh tâm nổi giận với họ mà vui vẻ cùng nhau nghiên cứu đạo lý, làm sáng tỏ dần để xem ai đúng. Quý vị có khẳng định rằng đạo lý của mình là hợp lý?  Tất cả  chúng ta sẽ nghiên cứu điều đó. Đạo lý của tôi có hợp lý không? Chúng ta sẽ là một nhóm nghiên cứu và xác định cái nào đúng, cái nào sai. Đó sẽ là “công khai đàm luận”.(Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 113)

 

Ghi chú của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ VPTT:

Quả Du là thầy Hằng Cụ, Quả Ðạo là thầy Hằng Do, hai thầy người Hoa Kỳ đã hành hương cầu nguyện Hòa Bình Thế Giới, đã đi Ba Bước Một Lạy hơn một ngàn dặm từ Kim Sơn Thánh Tự tại San Francisco đến Marblemount tiểu bang Washington từ tháng 10 năm 1973 đến tháng 8 năm 1974. Xin xem http://www.dharmasite.net/Three_Steps_One_Bow_v.htm