English|Vietnamese

 

Chiều thứ hai, ngày 23 tháng mười, năm 1972.

Về việc Tìm Kếm cơ sở  

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

 

Hãy nghe bài tường thuật của các vị đệ tử đi tìm cơ sở địa ốc:

Tỳ kheo Hằng Khiêm: Trong ba tuần làm việc với những nhân viên địa ốc địa phương, tìm kiếm ngày này sang ngày nọ, chúng con tìm được hai chỗ có thể phù hợp với sự đòi hỏi của chúng ta. Một là tại Sandpoint, tiểu bang Idaho gần với hồ Ponderay, nơi này khá tốt. Còn chỗ kia ở gần Roseburg, tiều bang Oregon. Hòa Thượng trụ trì (Ghi chú ban biên tập: Hòa Thượng Tuyên Hóa) đã đến Roseburg và Sandpoint để quan sát hai địa điểm đó.  

Khi chúng con gặp Hòa Thượng trụ trì tại Oregon, con trình với Hòa Thượng những gì con học được: Những nhân viên địa ốc có thể nói cho người chết sống lại, họ có thể nói đến sập trời luôn nhưng người ta không thể tin những gì họ nói. Rất tiếc là chính quyền và các công ty lâm sản làm chủ những mảnh đất rộng lớn ở miền tây bắc. Công ty hỏa xa cũng làm chủ rầt nhiều đất đai do chính quyền cấp cho họ. Và không có ai muốn bán cả. Những nơi duy nhất đang được rao bán là một vài khu đất tư không thích hợp nằm kẹt giữa những mẩu đất tốt. Trong số các điạ điểm chúng con đi xem, chỉ có hai chỗ này thôi và chúng cũng chưa được tuyệt hảo lắm. Trong đầu thì hình dung một nơi tuyệt đẹp nhưng không tài nào kiếm ra được. Đây là bài tường thuật của con về chuyến đi.  

 

Dịch từ sách "Timely Teachings" , trang 123.