English | Vietnamese

 

Tối thứ Năm, ngày 16 tháng 11, 1972

Về Việc Thực Hành Là Điều Tuyệt Vời Hơn Nữa

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Tại Kim Sơn tự, mỗi ngày có hai buổi giảng kinh, ngoại trừ thứ Bảy, chỉ có một buổi giảng. Trong buổi giảng kinh, không chỉ có con người tham dự mà cả thiên long bát bộ gồm trời, rồng, quỷ, thần cũng đến nghe. Do vậy, chúng ta phải giữ đúng giờ giấc. 

Nếu có ai gọi hỏi về thời gian biểu của chúng ta, hãy bảo họ rằng các buổi giảng kinh bắt đầu từ 1:30 cho đến 3:30 chiều, và từ 7:00 đến 9:00 tối. Không cần phải nói rằng chúng ta niệm danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni hay tụng Kinh gì cả. Tuy buổi giảng kinh bắt đầu lúc 7:30 nhưng thời điểm lễ công phu chiều, bắt đầu lúc 7:00, đã nằm trong buổi giảng kinh luôn rồi. Thực tế thì việc tụng kinh và niệm Phật là tối quan trọng, là phần không thể thiếu trong toàn bộ chương trình lễ công phu. Đó mới thật sự là thực hành.  Việc đó còn quan trọng hơn cả việc nghe giảng kinh.

Cũng giống như ăn vậy. Khi ăn bánh mì, chúng ta phết bơ lên bánh mì. Khi ăn cơm, chúng ta ăn cùng với rau cải. Quý vị không chỉ ăn cơm không có rau cải, hay chỉ ăn bánh mì không bơ. Quý vị phết ít bơ lên đó, nếu có pho mát thì càng hay (*). Tương tự như vậy, tụng kinh và niệm Phật thì tuyệt vời hơn nữa – đó thật sự là những phần quan trọng nhất của chương trình. Đó là lý do vi sao chúng ta bao gồm phần tụng kinh và niệm Phật vào trong thời gian giảng kinh. 

Khi có người hỏi qua điện thoại hoặc đi đến hỏi, đừng bảo họ rằng đầu tiên là chúng ta tụng kinh trước lúc giảng kinh. Khi quý vị vẽ chân dung một người, quý vị hông cần phải vẽ cả ruột người đó. Nếu quý vị khăng khăng đòi vẽ ruột, thì ruột sẽ hiện ra như là ở bên ngoài cái bụng. Ruột vốn nằm trong bụng và ta không nhìn thấy được, cho nên không cần phải vẽ ra ruột. Mọi người nên chú ý điều này.

 

Timely Teachings

Ghi chú của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ VPTT:

(*) Ở đây Hòa Thượng muốn cho mọi người dễ hiểu nên đưa ví dụ về bơ và phó mát. Thật ra tại tu viện các tu sĩ đều tránh dùng các sản phẩm động vật, ngay cả đường cũng hạn chế vì là chất gây tăng trưởng dục vọng.