English|Vietnamese

 Trưa thứ Bảy, 17 tháng 11 năm 1973

154. Về Việc Thối Lui Do Dậm Chân Tại Chỗ

   Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Quý vị học Phật pháp nên năng nổ chứ đừng cứng nhắc. Khi chúng ta cùng nghiên cứu các đề tài, bất kỳ ai có ý kiến đều có thể lập tức trình bày. Đừng có muốn nói nhưng lại không dám, muốn nhưng lại e ngại không nói. Thí dụ, có một cư sĩ có 2 câu nhưng lại không biết hỏi câu nào, cuối cùng ông ta chẳng hỏi câu nào cả.  

Quý vị ai đã nghiên cứu Phật pháp lâu năm thì chớ có do dự hoặc thối lui, nếu không, có người nêu câu hỏi mà chẳng có ai trả lời. Quý vị mà như vậy thì càng học càng lùi. Nếu quý vị lùi thì sẽ bị những người mới đến vượt qua. Cho nên, tất cả quý vị hãy tự hỏi mình có ý định thối lui không? Nếu không thì hãy dũng mãnh tinh tấn chứ đừng có đợi.  

Người xưa có câu “Bất động thì lùi hai dặm rưỡi”. Thí dụ hai tu sĩ đang thực hiện Tam Bộ Nhất Bái, trung bình đi được năm dặm một ngày, mỗi lần nghỉ chốc lát là họ lùi lại hai dặm rưỡi. Do không tiến tới nên thực tế là quý vị đang bị thụt lui Tất cả quý vị hãy dũng mãnh tinh tấn chứ đừng thối lui.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings")