English|Vietnamese

 

 

Tối thứ Tư, ngày 29 tháng 11 năm 1972.

Về việc thỉnh Pháp

Ḥa Thượng Tuyên Hóa

 

Từ nay trở đi, mỗi lần một người có thể thỉnh Pháp. Quư vị có thể thay phiên nhau. V́ hiện nay chúng ta không có nhiều người nên chỉ cần một người là đủ. Khi có nhiều người hơn th́ hai người có thể thỉnh pháp.  Không có điều ǵ là chắc chắn - đơn giản là theo con đường Trung Đạo. Lạy sám hối trước Vạn Phật là việc rất quan trọng. Nếu quư vị không tham gia Lễ Sám hối này, quư vị không thể thực sự được gọi là tu Đạo. Trong quá khứ, tôi cũng đă tu tập pháp sám hối này. V́ vậy, trong vấn đề tu hành, quư vị phải trải qua giai đoạn khó khăn và nỗ lực, và rồi quư vị sẽ đạt được thành tựu. Nếu không thành tâm, quư vị sẽ không đạt được ǵ cả.

 

Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 358.