English|Vietnamese

 

Trưa chủ nhật ngày 29 tháng 7 năm 1973

Về Việc Tất Cả Là Khảo Nghiệm

Hòa Thượng Tuyên Hóa


 

[Ghi chú: Hòa Thượng vừa trở về sau chuyến đi Nam Mỹ]

Hỡi các vị thiện tri thức!

Tất cả quý vị đã nhận được sự gia hộ của hào quang đức Phật. Bởi vậy, khi trở về từ Nam Mỹ, tôi thấy rằng quý vị vẫn thành tâm đến Kim Sơn Tự để học Phật Pháp.

Trong việc học Phật pháp, chớ có thái độ ỷ lại. Nếu có tánh này thì quý vị sẽ không bao giờ có thể tự lập được. Chính vì vậy, chuyến đi của tôi đến Nam Mỹ cũng là một cuộc khảo nghiệm thực sự dành cho tất cả quý vị đó. Cách đây vài năm, tôi có đọc cho quý vị nghe một bài kệ. Mặc dù bài kệ này chỉ có 20 chữ nhưng quý vị hãy đừng bao giờ quên. Hãy nhớ từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Bài kệ nói gì?

Tất cả là khảo nghiệm,

Coi thử mình ra sao,

Ðối cảnh lầm không biết,

Phải luyện lại từ đầu. (1)

Quý vị có muốn luyện lại từ đầu không? Hãy tự hỏi chính mình. Sư phụ của quý vị không thể chấm dứt sinh tử cho quý vị được. Phật, Pháp, Tăng cũng không thể chấm dứt sinh tử giùm quý vị được. Chính quý vị phải tự chấm dứt sinh tử cho mình. Hãy tự mình đứng vững. Đừng có thái độ lệ thuộc. Đừng như trẻ con suốt ngày đòi cha mẹ mang sữa hay kẹo đến đút tận miệng cho mình.

Lần này, khi tôi đi Nam Mỹ trong một thời gian dài, quý vị đã bị thiếu sữa. Đây là một cuộc khảo nghiệm xem liệu quý vị có thể tồn tại được không. Đã hơn 4 tháng trôi qua nhưng không có vị nào bị chết đói cả. Nhiều người trong số quý vị đã phát triển chút ít năng khiếu tự lập của mình. Dầu vậy, một số quý vị cũng đã tăng trưởng rất nhiều khiếu lười biếng. Quý vị nên tăng trưởng khiếu độc lập và nên giảm khiếu lười biếng đi. Khi đó quý vị sẽ thuận theo Trung Đạo.

 

Dịch từ sách "Timely Teachings", trang 9.

 

Ghi Chú:

(1) Nguyên văn Hoa ngữ:

一切是考驗,

看爾怎麼辦?
覿面若不識,

須再重頭煉。

 

Nhất thiết thị khảo nghiệm,
Khán nhĩ chẩm ma bạn?
Địch diện nhược bất thức,
Tu tái trọng đầu luyện。