English|Vietnamese

 

23 tháng 1,Năm 1973,Tối Thứ Ba

52. Về Việc Sẵn Sàng Chấp Nhận Sự Sửa Chữa Của Đệ Tử

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Vì khi tôi đọc một bài văn mà không nhìn sách, thỉnh thoảng tôi vẫn sai. Quý vị nên lắng nghe thật kỹ và cho tôi biết nếu như tôi sai.

 

Dịch từ sách "Timely Teachings"