English | Vietnamese

 

Tối thứ 3 ngày 23 tháng 1 năm 1973

52. Về việc sẵn sàng chấp nhận đệ tử sửa sai cho mình

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Vì tôi tụng niệm mà không nhìn vào sách cho nên đôi lúc cũng sai lầm. Quý vị hãy chú tâm lắng nghe và hãy nói cho tôi biết nếu tôi có sai.

 

Timely Teachings