English | Vietnamese

 

Tối thứ năm, 9 tháng 5, 1974  

Về Việc Rồng Xanh Chẳng Quấy Rầy Rắn Địa Phương

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Hôm nay tôi sẽ nói thêm một chút  về sự việc xảy ra tại Đài Loan.  Thế gian có nhiều người trí, song cũng có lắm kẻ ngu.  Lần này, khi thuyết giảng tại Đài Loan, tôi đã đi cùng ba pháp sư ngưòi Mỹ, tất cả họ chỉ ăn mỗi ngày một bữa và đều ngủ ngồi. Điều này khơi dậy một chút ganh tỵ.  Có người nào đó gọi điện thoại đến, bảo là ông ta trong Quốc Hội. Ông ta nói, “Các thầy chỉ đang đóng trò khi ăn mỗi ngày một bữa và ngủ ngồi như vậy. Nếu cách thực hành của các thầy là đúng thì Phật giáo Đài Loan sai. Còn nếu Phật giáo Đài Loan đúng, thì đó là các thầy đang cố tình biểu lộ khác biệt với nền Phật Giáo Trung Hoa.”

Quý vị sẽ trả lời ông ta thế nào? Hãy suy nghĩ cặn kẽ.  Quý vị khó có thể nói Phật giáo Đài Loan là đúng.  Nhưng chúng ta cũng không thể nói rằng Phật giáo Đài Loan là sai được, bởi lẽ “rồng xanh chẳng áp đảo rắn địa phương”. Ông ta là gia chủ, chủ tại địa phương, còn chúng ta là khách.  Chúng ta không ở trên mảnh đất quen thuộc, và chúng ta không thể đẩy gia chủ ra ngoài và thay thế quyền chủ nhà.  Bây giờ, quý vị  sẽ trả lời ông ta như thế nào? Về sau chúng tôi tìm hiểu, và chẳng có ai là người như thế ở trong Quốc Hội.  Có người nào đó trong Phật Giáo Đài Loan đã cố ý sắp đặt cho ông ta để gây rắc rối cho tôi.  Loài rồng trên căn bản là siêu việt hơn so với rắn, nhưng rồng chẳng hề quấy rầy rắn. 

Tôi nói “Ở Mỹ, chúng tôi đúng. Còn ở Trung Hoa, các vị đúng”. Tôi không thể nói rằng họ sai, cũng không thể đề cập đến vấn đề Chánh Pháp và Mạt Pháp, bởi lẽ điều này cũng sẽ khiến họ tức tối.

 

 

Timely Teachings Trang 106 - 107 

Chú thích của ban Phiên Dịch Việt Ngữ:

*  Người Trung Hoa có truyền thống đặt RỒNG là biểu tượng thiên tử, bậc vua chúa, hạng siêu việt, trong tu đạo là đấng thoát tục, xa hẳn phàm trần.  Rắn biểu tượng phàm phu, mang tâm xấu ác (tâm xà) sách nhiễu phá rối hại người. Rồng có rồng lửa (hỏa long) và rồng nước (thanh long), thanh long hiền mang điềm lành ngược với hỏa long tánh giận dữ, hét ra lửa, phun ra khói. Khi người ta nói "rồng rắn lẫn lộn" trong hàng ngũ tăng đoàn tức là ám chỉ trong thành phần người xuất gia có người chánh kẻ tà khó phân biệt.