English|Vietnamese

 

Ngày 21 tháng 6 năm 1974, chiều thứ Sáu

Về Việc Nói Công Khai Điều Những K Khác Nói Lén Lút

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Nếu quý vị không còn câu hỏi nào khác, tôi có điều muốn nói với quý vị.  Đã ở Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự, khi quý vị ra ngoài, quý vị nên cố nói với mọi người chốn này khủng khiếp như thế nào. Đừng tán thán khen ngợi Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự. Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự có những khuyết điểm gì? Điều trước tiên, ở đây lạnh như tủ đá. Thứ hai, không ai được phép lười biếng. Ở đây những người lười biếng đều cảm thấy hổ thẹn. Thứ ba, nơi đây giống như một trại tập trung. Mọi người ở đây đều là tội phạm. Không ai vô tội. Đó là điều quý vị nên nói với mọi người để họ cảm thấy sợ hãi không dám đến đây.


Dịch từ sách "Timely Teachings", trang 37.