English|Vietnamese

 

Chiều thứ Bảy, ngày 17 tháng 11, 1973

Về Việc Nhớ Bài Đọc

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Tôi có phần trở nên quen thuộc với Kinh Hoa Nghiêm nhờ giảng giải kinh, do vậy chỉ nhìn một lần là tôi có thể nhớ được từng đoạn kinh. Tôi không cần nhìn nhiều; sau mỗi lần đọc. Chắc chắn tôi sẽ không quên. Do vậy, vài ngày trước đây có một vị Pháp sư tới thăm, thấy tôi có thể giảng khi mất điện mà không cần đến đèn. Vị đó thốt lên “Thầy có thể giảng kinh mà không cần nhìn văn tự!” và rồi vị đó đã hiểu. Tôi chỉ đơn giản liếc qua văn tự một lần trong suốt buổi giảng kinh, và nhớ. Đây là nhờ sự gia bị của Chư Phật và Bồ Tát hội Hoa Nghiêm.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 153)