English | Vietnamese

 

Trưa Chủ Nhật. Ngày 19 Tháng Tám, năm 1973.

Về Việc Nhìn Chằm Chằm hay Nhìn Thẳng Vào Mắt Của Người Khác

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Báo thân Đức Phật bởi không còn một chút kiêu ngạo và ô nhiễm nào cả nên là một báo thân đẹp nhất, thanh tịnh nhất, mầu nhiệm nhất và hùng vĩ nhất. Ngài được trang nghiêm với ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp.  Người ta cứ muốn ngưỡng nhìn Đức Phật không hề chớp mắt.

Họ hành xử giống như quý vị người Tây phương vậy. Khi nhìn ai quý vị thường dùng mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt. [Lời Người Biên Soạn: Đối với người Tây phương, họ cho đó là lịch sự khi nói chuyện với ai thì nhìn thẳng vào kẻ đó, nhưng người Á châu nói chung thì cho đó là bất lịch sự khi nhìn thẳng vào mặt của người kia].   

 

Timely Teachings. Trang 152