English | Vietnamese

 

Ngày 16 tháng 11, 1972 | Tối thứ Ba

Về Việc Nhận Ra Vị Trí Của Mình

 Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Cách đây vài hôm, có một đệ tử tại gia viếng thăm tu viện và đã đưa ra một lời tuyên bố. Người đó nói rằng thực chất ông ta là một tu sĩ vì đã không gần gũi vợ hơn 20 năm rồi. Tôi nói với ông ta rằng : 

“Dù chính ông tuyên bố như vậy thì cũng sẽ không có ai công nhận rằng ông là một tu sĩ đâu”

Ông ta trả lời : Vâng, đúng vậy

Tôi nói: “Trong trường hợp này, ông không thể tuyên bố mình là một tu sĩ được. Tại sao ông muốn tự dựng mình thành một thứ gì đó không phải là mình và tuyên bố rằng mình cũng giống như là một tu sĩ? Ông cơ bản là thích hưởng thụ và không chịu tu tập mấy. Làm sao ông có thể tuyên bố như vậy được?  

Ông ta nói: “Nhưng con đã tham dự một vài khóa thiền, nên con nghĩ mình đủ tiêu chuẩn.

Tôi hỏi: “Những khóa thiền mà ông tham gia như thế nào?”

Ông ta đáp : “À.. chúng con ngồi thiền trong vòng 7 ngày”

Tôi nói: “Có lẽ ông chưa từng nghe về những khóa thiền của chúng tôi. Chúng tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng, ngồi thiền và đi thiền hành cho đến tận nửa đêm. Những khóa thiền mà ông tham gia có duy trì một lịch trình tương tự không?

Ông ta đáp : “Dạ không, chúng con bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc lúc 5 giờ chiều”

Tôi nói: "Ồ, vậy thì hoàn toàn khác rồi!"  

Nghe xong, ông ta nhận ra rằng mình đã không đủ trình độ.

 

Timely Teachings, trang 175 - 176.