English|Vietnamese

 

Ngày 7 tháng Một năm 1973, tối Chủ Nhật

Về Việc Nghiên Cứu Phật Pháp

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Trong quá khứ  khi tôi nghe các bài thuyết pháp về kinh Phật, tôi đặc biệt lắng nghe những người không biết làm thế nào để giảng giải kinh. Họ càng biết ít về giảng giải Kinh, tôi lại càng muốn nghe họ nói. Tôi không lắng nghe những vị đã giỏi thuyết giảng. Tôi đặc biệt muốn nghe những vị không thể giảng giải hay. Vì sao lại như thế? Vì tôi tin rằng, nếu ngay bên trong những phần chưa hay đó mà tôi có thể tìm thấy những điểm hay, thì đó là Đạo. Một số người Mỹ quý vị đã đến tham dự buổi thuyết pháp tối qua, và khi trở về, quý vị cho rằng một lần là đủ rồi; trên thực tế, một lần cũng đã là quá nhiều. Tôi hoàn toàn chắc chắn không hề có thái độ như thế về việc nghiên cứu Phật Pháp.

 

Timely Teachings, trang 307.