English|Vietnamese

 

Ngày 29 tháng 1 năm 1974, chiều thứ Ba

Về Việc Lựa Cho Mình Một Pháp Tu Tam Muội

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

 

Chùa Kim Sơn là nguồn gốc của Phật giáo ở phương Tây. Có câu nói như vầy Khi tám vị tiên nhân vượt qua biển cả, mỗi vị tự hiển lộ thần thông. (1). Mỗi người đều có thể tự lập nguyện. Nếu quý vị phát nguyện ăn, quý vị có thể học pháp “Tam Muội Ăn” (2). Đừng nghĩ việc ăn là chuyện dễ đâu, hoàn toàn không dễ. Thí dụ người biết ăn, họ sẽ không ăn quá nhiều hay quá ít; họ biết cách để được khỏe mạnh. Điển hình cho một người không biết ăn là một vị tăng mà tôi biết khi còn ở Mãn Châu. Ông ta chỉ ăn một ngày một bữa nhưng ông ta có một cái tô thật lớn và ăn đến ba tô lớn đó trong một bữa ăn. Cái tô đó lớn hơn những cái tô của chúng ta. Phần ông ăn trong một bữa –ba tô đầy- còn nhiều hơn những gì tôi có thể ăn trong mười ngày và nhiều hơn. Thật ra, với một tô đầy của ông ta, có lẽ tôi có thể ăn được mười ngày. Ông ta thật giống như là một ngạ quỷ vậy.   

Khi còn ở tại thành phố Lạp Lâm, ông ta có thể từ từ ngồi ăn đến một hay hai tiếng đồng hồ cho một bữa. Tuy nhiên ở các tu viện lớn, thời gian dành cho bữa ăn trưa là ba mươi phút, còn ở Đài Loan thì chỉ có mười phút thôi. Ông ta không thể ăn no trong ba mươi phút, cho nên ông ta lúc nào cũng muốn phải ngồi gần bên người phát thực phẩm. Người phát thực phẩm ở đâu thì ông ta ngồi ở đó. Thầy đó phải ăn rất nhanh, trong khoảng thời gian người ta vừa ăn xong một miệng đầy là ông ta đã xong tô thứ nhất và đang bắt đầu tô thứ hai. Khi người ta mới nuốt xong miếng thứ hai thì ông ta xong tô thứ nhì và bước sang tô thứ ba. Mặc dù ăn nhiều như vậy nhưng ông ta hầu như ốm nhom, chỉ có da và xương thôi, không một chút thịt. Như thế quý vị nói là thầy ấy biết cách ăn hay không? Có thể nói rằng thầy ấy không biết cách ăn. Nếu quý vị biết cách ăn, thì quý vị sẽ không ăn quá nhiều hay quá ít, sẽ không rơi vào cả hai phía cực đoan. Đó là phần học về Tam Muội Ăn.

Quý vị cũng có thể học về Tam Muội Ngủ (3).  Có người nói “Ô, cái này thì tôi biết”. “Có nghĩa là ta ngủ cả ngày lẫn đêm, hoàn toàn không biết gì hết về thế giới tỉnh giấc kia và lúc nào cũng trong tam muội thâm sâu như đang ngủ”.  Không phải là vậy. Nếu quý vị đắc được Tam Muội Ngủ thì  cho dù có đang ngủ hay không cũng đều không thành vấn đề. Ngủ thì cũng được mà không ngủ thì cũng ô-kê. Không có vấn đề chi hết. Ngoài ra còn có “Tam Muội Mặc Áo Quần”. Đây không có nghĩa là mặc đồ sang trọng hay nhiều lớp áo mà có nghĩa là cho dù có mặc áo hay không cũng đều không hay biết. Những cảnh giới như vậy thật không dễ đạt được.  

Và như vậy, mỗi người luyện tập tu cái Tam Muội của mình. Hai vị tăng kia đang tu Đảnh Lễ Tam Muội (4). Quý vị cũng có thể tu Niệm Kinh Tam Muội (5), Trì Chú Tam Muội (6) hay Lễ Bái Tam Muội (7). Quý vị có quyền lựa chọn. Tuy nhiên, bằng mọi giá, quý vị tránh học Đấu Tranh Tam Muội (8), Ương Ngạnh Tam Muội (9) hay Ức Hiếp Tam Muội (ức hiếp kẻ khác) (10).

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" - trang 222

 

Ghi chú:

(1) Nguyên văn Hoa ngữ: 八仙過海, 各顯神通 - Bát tiên quá hải, các hiển thần thông.

(2) Nguyên văn Hoa ngữ:: 吃飯三昧 - Cật Phạn Tam Muội

(3) Nguyên văn Hoa ngữ: 睡覺三昧 - Thụy Giác Tam Muội

(4) Nguyên văn Hoa ngữ: 叩頭三昧 - Khấu Đầu Tam Muội

(5) Nguyên văn Hoa ngữ: 念經三昧 - Niệm Kinh Tam Muội

(6) Nguyên văn Hoa ngữ: 持咒三昧 - Trì Chú Tam Muội

(7) Nguyên văn Hoa ngữ: 禮拜三昧 - Lễ Bái Tam Muội

(8) Nguyên văn Hoa ngữ: 鬥爭三昧 - Đấu Tranh Tam Muội

(9) Nguyên văn Hoa ngữ: 剛強三昧 - Cang Cường Tam Muội

(10) Nguyên văn Hoa ngữ: 迫人三昧 - Bách Nhân Tam Muội