English|Vietnamese

 

Ngày 26 tháng 11,1973, Tối thứ Hai

Về Việc Làm Sao Tạo Dựng Nền Hoà Bình Thế Giới Bắt Đầu Với Nền Hòa Bình Trong Tâm Mình

Hòa Thượng Tuyên Hóa.

 

 

Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật

Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp

Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng 

Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh

Nam Mô Hoa Nghiêm Hội Thuợng Phật Bồ Tát.

 

Tôi nhớ không bao lâu sau khi tôi đến Mỹ, chiến tranh suýt xảy ra giữa Liên Xô và Hoa Kỳ vì chuyện Cuba. Lúc đó tôi nghĩ, "Tôi vừa mới đến quốc gia này, và cũng chưa có làm gì lợi ích cho dân chúng ở đây. Nếu chiến tranh bùng nổ ở Cuba giữa quốc gia này và Liên Xô, thì sẽ tạo nên một thiệt hại to lớn về nhân mạng và tài sản." Lúc đó tôi không hiểu tiếng Anh và cũng không thể đi ra ngoài, tất cả tôi có thể làm là phát nguyện tại Phật Điện nhịn ăn trong 5 tuần để cầu nguyện chiến tranh đừng xảy ra. Bất kể có hay không có cảm ứng về sự thành tâm của tôi, chiến tranh thực sự đã không xảy ra ở Cuba. Lúc đó, Tổng Thống Kennedy đã rất kiên quyết với Khrushchev, khiến ông ta e ngại và lùi bước. Khrushchev sợ hãi nên đã rút hỏa tiễn về, và chiến tranh đã không xảy ra.

Giờ đây [tháng 11, 1973] chiến tranh bùng nổ ở Trung Đông. Nước Do Thái thì đang trong cuộc chiến với các quốc gia Ả Rập. Hiện nay hai vị sư quyết tâm hướng mình theo con đường Bồ Tát đang thực hành Tam Bộ Nhất Bái để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Bây giờ chiến tranh ở Trung Đông có phần lắng dịu, nhưng hậu quả vẫn có một cuộc đại chiến sắp xảy ra. Vì lý do đó, họ phải tiếp tục chăm chỉ tu hành để cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

Hôm nay cả hai vị, Quả Dụ và Quả Đao (1) đang ở tại tu viện Kim Sơn với chúng ta. Họ đã ngưng tam bộ nhất bái để đến hộ trì cho giới đàn của chúng ta, bởi vì chúng ta có một số sa di muốn được thọ thập giới. Đó là lý do tại sao chúng ta đã gửi Quả Hộ (2) đi để bảo vệ sự trở về của họ ngày hôm nay, là đem họ về. Sau khi truyền giới, họ sẽ tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Nếu như đại chiến mà xảy ra thì sẽ ghê gớm hơn cả Thế Chiến Thứ II, và vì vậy chúng ta hy vọng sẽ không có cuộc chiến tranh như vậy.

Hiện nay Hoa Kỳ đang trải qua cuộc khủng hoảng về năng lượng, và nhiên liệu đang bị thiếu hụt. Sự khan hiếm nhiên liệu liên quan đến tất cả các diễn biến đã xảy ra ở Trung Đông. Tuy nhiên, đó chỉ là mới bắt đầu. Nếu thế giới không bình an, nhân loại sẽ phải chịu đựng rất nhiều khổ đau.

Điều làm tôi vui lòng là hai vị sư này vẫn giữ vững lời nguyện của họ. Mỗi ngày tôi đều mong các nguyện của họ sẽ được thành tựu, và thế giới sẽ được hòa bình. Vì vậy, tôi hy vọng các vị trời, rồng, và tám bộ chúng quỷ thần sẽ canh giữ và bảo vệ họ. Như thế, khi họ lạy trở lại, tốt nhất là không có mưa trong khu vực nơi họ đang lạy, có lẽ trong vòng mười dặm hoặc hai mươi dặm xung quanh họ, và cũng không có tuyết rơi. Sau khi họ lạy qua một khu vực rồi, thì mưa và tuyết có thể rơi. Điều này sẽ là cảm ứng về sự thành tâm của họ, một sự cảm ứng ban đến bởi các vị trời, rồng, và tám bộ chúng quỷ thần bảo vệ họ. Vì vậy, khi họ trở lại lần này, nếu mưa và tuyết rơi, họ nên tăng trưởng lòng thành phát và lễ lạy chân thành, không sợ khó khăn. Nếu họ có thể vượt qua các khó khăn đó, chắc chăn các vị trời, rồng, và tám bộ chúng quỷ thần sẽ bảo vệ họ. Đây là một sự khảo nghiệm về các lời nguyện của họ. Nếu họ có thể tiếp tục cho dù đối diện với những thử thách lớn, điều đó cho thấy lời nguyện của họ đang được thành tựu.

Tôi vừa nói với mọi người đem ra hai băng ghế. Tất cả quý vị có muốn nghe về kinh nghiệm lễ lạy của họ trong thời gian hơn một tháng không? Nếu quý vị muốn nghe điều này, trước tiên chúng ta hãy chào đón họ. Làm thế nào để hoan nghinh họ? Ở Mỹ, quý vị thường làm điều đó bằng cách vỗ tay. Nếu muốn chào đón họ, quý vị có thể vỗ tay. Còn không, quý vị có thể ngồi trong im lặng.

[Ghi chú của Ban Biên Tập. Tất cả mọi người vỗ tay, và hai vị tăng vào chỗ ngồi của mình trên Pháp tòa, Thầy Hằng Cụ ở bên trái của Hòa Thuợng, và Thầy Hằng Do ở bên phải của Hòa Thuợng. Sau khi họ tường trình về cuộc hành huơng của họ, Hòa Thuợng hỏi ý kiến, và mọi người tình nguyện góp ý]

Hòa Thuợng: Bây giờ tôi sẽ đưa ra ý kiến của tôi. Lối tu hành mà hai con đang thực hiện thì rất khó để làm. Lạy một hoặc hai ngày, ba hoặc bốn ngày, sáu hoặc bảy ngày thì vẩn còn dễ; nhưng để lạy mỗi ngày, ngày này qua ngày khác, không sợ mưa hay tuyết, thì thực sự khó khăn. Tuy nhiên, nếu con có thể làm những gì khó làm, thì việc đó sẽ trở nên dễ dàng.

Phật giáo chỉ mới bắt đầu ở đất nước này, và cần những người như vậy phát Bồ Đề tâm để khuyến tấn mọi người. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ đem đến sự ganh tị của con người. Ngay cả khi Đức Phật chứng Phật quả, ma vương tức giận và chống đối, "Tại sao Ông muốn thành Phật?" Tất cả chúng sanh hữu tình theo Đức Phật thì rất vui mừng, nhưng những kẻ theo ma vương thì lại khóc lóc.

Những tình huống mà các con gặp trên đường đi, cho dù tốt hay xấu, đều là khảo nghiệm. Đó là lý do tại sao tôi nói:

"Tất cả là khảo nghiệm,

Coi thử mình ra sao."

Câu này là để nói cho các con.

"Ðối cảnh lầm không biết,

Phải luyện lại từ đầu.."

Làm thế nào để con bắt đầu trở lại? Chỉ cần tiếp tục lạy. Không có nghĩa là quay về San Francisco và bắt đầu cuộc hành trình lạy từ đầu một lần nữa. Thay vào đó, khi con không nhận ra một hoàn cảnh, thì cứ tiếp tục lạy. Nếu không nhận ra cảnh giới trước đó, một khi con đã trải qua kinh nghiệm đó, thì cứ tiếp tục lạy. Lạy cho đến lúc con trở nên an lạc trong tâm. Nếu con muốn thế giới được hòa bình, con phải bắt đầu bằng sự bình an trong tâm. Bình an trong tâm nghĩa là gì? Nghĩa là không có bất kỳ vọng tưởng nào. Con hòa hợp với hư không. Con lạy tới mức vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh. Lúc đó con trở thành một với trật tự tự nhiên của sự vật. Khi điều đó xảy ra, con dù không muốn giác ngộ cũng không ngăn cản được. Sự việc này đòi hỏi sự tập trung. Có câu nói,

Chuyên nhất thì linh ứng, phân chia thì bế tắc.

Vì thế, để tìm hòa bình thế giới, hãy bắt đầu bằng cách phát triển sự an lạc tự tại trong tâm mình. Không nên có chiến tranh trong tâm. Có những loại chiến tinh thần nào? Đó là trận chiến giữa lý trí và ham muốn. Lý trí là tinh túy của Chân Như. Nếu con chế ngự được cuộc chiến trong tâm, thì sẽ không có chiến tranh bên ngoài. Nếu con thực sự đạt được tinh thần tuyệt diệu của vô ngã, con sẽ không có những chướng ngại quỷ ma, và con sẽ không sợ bất cứ điều gì. Đây là lần thứ hai ta giải thích cho hai con. Lần đầu tiên khi ta đến để gặp các con trên đường. Như ta đã nói lúc đó, bây giờ ta nhắc lần nữa: ta hy vọng các con sẽ " cố gắng hết sức mình."

 

Dịch từ sách "Timely Teachings", trang 87.

Ghi chú:

(1) Quả Du là thầy Hằng Cụ, Quả Ðạo là thầy Hằng Do, hai thầy người Hoa Kỳ đã hành hương cầu nguyện Hòa Bình Thế Giới, đã đi Ba Bước Một Lạy hơn một ngàn dặm từ Kim Sơn Thánh Tự tại San Francisco đến Marblemount tiểu bang Washington từ tháng 10 năm 1973 đến tháng 8 năm 1974. Xin xem http://www.dharmasite.net/Three_Steps_One_Bow_v.htm

(2) Quả Hộ (果護) là thầy Hằng Thủ (恆守)

(3) Nguyên văn Hoa ngữ: 專一則馳則蔽 - Chuyên nhất tắc linh, phân chi tắc tệ.