English|Vietnamese

 

Ngày 14 tháng 9,1974 ( Chiều thứ bảy )

Về Việc Kỷ Niệm Chuyến Lễ Lạy Hành Hương

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Ngày mai là ngày 15 tháng 9, chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ kỷ niệm sự trở về của hai vị sư trong chuyến hành hương cầu nguyện hòa bình thế giới. Năm ngoái ngày 16 tháng 10 họ đã phát tâm bồ đề về việc này. Vào ngày 17 tháng 8 năm nay hai vị ấy đã hoàn thành xong một giai đoạn của tâm nguyện mình. Và chúng ta có thể lấy ngày 15 tháng 9 làm ngày Viên Mãn Hòa Bình. Chúng ta có thể tổ chức lễ kỷ niệm vào ngày này và không chỉ trong năm nay mà hằng năm để nhớ đến hai vị tu hành này là người Mỹ đầu tiên thực hiện chuyến hành hương Tam Bộ Nhất Bái. Trong đạo Phật, bất cứ ai có đạo đức và cần mẫn tu tập thì thực sự là đệ tử Phật. Tôi đã thấy hai vị hành giả này thành tâm nỗ lực dụng công vì Đạo Phật, và do đó đã khiến cho nhiều người được Phật Giáo ảnh hưởng đến. Điều đó làm tôi đặc biệt vui mừng.

 

Dịch từ sách "Timely Teachings", trang 116.

 

Ghi chú của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ VPTT:


Hai vị sư này là hai thầy Hằng Cụ và Hằng Do người Hoa Kỳ đã hành hương cầu nguyện Hòa Bình Thế Giới, đã đi Ba Bước Một Lạy hơn một ngàn dặm từ Kim Sơn Thánh Tự tại San Francisco đến Marblemount tiểu bang Washington từ tháng 10 năm 1973 đến tháng 8 năm 1974. Xin xem http://www.dharmasite.net/Three_Steps_One_Bow_v.htm