English|Vietnamese

 

Tối thứ ba, 16 tháng 1, 1973.

50. Về Việc Không Tin Động Đất Sẽ Không Xảy Ra

Hòa Thượng Tuyên Hóa


Con người thật kỳ quái. Trước đây, khi có tin đồn rằng nơi này sẽ xảy ra động đất, hầu hết mọi người đều tin lời đồn đại đó và nhiều người đã rời khỏi  San Francisco. Lúc đó có một ông người Trung Hoa rất giàu sống ở thành phố Oakland, có lẽ là một triệu phú. Tưởng rằng thành phố Oakland sẽ bị thiệt hại bởi cơn động đất, ông ta cùng vợ quyết định rời Oakland đến thành phố Reno để tránh cái chết. Tuy nhiên,nửa đường đi đến thành phố Reno,cặp vợ chồng đều chết do tai nạn xe cộ. Nếu không bỏ chạy thì có thể họ đã không chết. Nếu như họ không chạy trốn,thì có thể họ không thiệt mạng vậy. Nhưng vì  họ bỏ chạy, họ đã gặp cái chết trên xa l. Họ đã để lại vài đứa con.

Mặc dù tôi đã nói rằng sẽ không có động đất, cho đến bây giờ mọi người đều  không chịu tin vảo lời tôi nói. Họ nói: "Ngay t ban đầu đã  không có động đất rồi. Đó không phải vì Ngài nói sẽ không có thì động đất sẽ không xảy ra". Họ không tin. Nếu như có người nói động đất sẽ xảy ra thì họ lại tin. Nhưng nếu bạn nói rằng động đất sẽ không xảy ra thì họ lại không tin điều đó. Mặc dù không có động đất vào ngày 13 hoặc 14 [Ghi chú của người biên tập: như đã được dự đoán] họ vẫn không chịu  tin điều đó. Họ cứ khăng khăng rằng đó chỉ là một sự trùng hợp.

Người ta cũng đã dự báo trước rằng sẽ có một trận động đất xảy ra  tại San Francisco vào năm 1968, 1969, 1970, 1971, và 1972. Cho đến ngày hôm nay thì không có một cơn động đất nào cả.Nhưng nếu chúng ta nói rõ rằng sẽ không có động đất, thì không ai tin." Có người nói: “Được rồi, tôi tin.”, nhưng chỉ một người tin thôi thì cũng vô ích.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 48)