English|Vietnamese

 

Ngày 30 tháng 9 năm 1974, chiều thứ hai

Về Việc Không Nuôi Dưỡng Lo Âu

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Chớ nuôi dưỡng lo âu. Đừng  giống  những người dễ rơi nước mắt khi xem bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa trình diễn,  đau lòng vì những gì đã xảy ra.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings")