English|Vietnamese

 

Chiều thứ Tư, ngày 15 tháng Bảy, năm 1974..

Về Việc Không Lợi Dụng Kẻ Khác

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Một vài người trong nhóm của chúng ta sẽ đi Seattle tuần này để tham dự Đại Hội Hòa Bình Thế Giới. Có thể sẽ có cả ngàn người tham dự kỳ này. Khi chúng ta đến đó, chúng ta sẽ không lợi dụng các vị phật tử tại gia để có chỗ ở.  Tôi dự định sẽ  ở qua đêm tại một công viên mà không ở tại nhà của các đệ tử tôi. Nếu không được phép ngủ tại công viên thì tôi sẽ ở trong một khách sạn rẻ tiền. Chúng ta đi là để thành tâm cầu nguyện cho hòa bình thế giới, việc tá túc qua vài đêm ở đâu thì không quan trọng. Các ni sư kỳ này có thể đi cắm trại, họ sẽ là những Tỳ kheo ni Mỹ đầu tiên đi cắm trại.  Có hai vị sa di vừa đi lên đó để nhịn ăn, không biết là việc nhịn ăn của họ sẽ kéo dài bao lâu. Nếu họ không thể nhịn hơn một ngày thì họ có thể bắt đầu ăn vào ngày thứ nhì. Nếu sau hai ngày họ không chịu nổi thì có thể ăn vào ngày thứ ba. Tất cả chúng ta tham dự chuyến đi này đều sẵn sàng chịu khổ. Cho dù chúng ta rất vui để cầu nguyện cho hòa bình thế giới nhưng chúng ta cũng vẫn sẵn sàng chịu đựng khổ cực.

 

Dịch từ sách "Timely Teachings", trang 141.