English|Vietnamese

 

Ngày 24 tháng 8 năm 1973, chiều thứ năm

79.1 Về Việc Khích Lệ

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Thực ra đối với một  người nào đó mà  mới đây không biết một chữ tiếng  Hoa nào cả mà bây giờ có thể đọc và giải thích đoạn trích này thì thật không tệ lắm. Tuy nhiên, đôi khi cô ta không nắm được ý nghĩa bởi vì bản thân cô ấy chưa thâm nhập Phật Pháp đủ sâu. 

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" - Chương 1 Phần III, trang 94, đoạn cuối)