English|Vietnamese

 

Ngày 17 tháng Chín năm 1973, tối thứ Hai

Về việc học các nghi lễ

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Bắt đầu ngày mai, Pháp Sư Huệ Tăng sẽ đến dạy nghi thức cho việc giảng kinh. Bất cứ ai muốn học thì nên học thật nghiêm túc và không được cẩu thả. Quý vị có thể học cho thành thạo nghi thức đó không dùng đến; nhưng đừng đ xảy ra trường hợp là khi cần dùng đến mà q vị lại không biết làm như thế nào.

Khi q vị học, đừng tỏ vẻ như đó là điều đặc biệt mới mẻ và giật mình như q vị chưa từng thấy nghe trước đó. Ví dụ, khi một vị Pháp Sư kia đến đây giảng pháp, Thầy đó nói về một "loại cải chua thối". Một trong những đệ tử của tôi nói với Thầy đó là cô ta chưa từng nghe về nó bao giờ. Khi q vị nói những điều như thế, q vị đã làm mất mặt chúng ta. Những gì Thầy đó giảng không nằm ngoài những đạo lý mà chúng ta luôn nghiên cứu. Thầy đó chỉ đổi cái tên và nói đến nó như là "loại cải chua thối" mà thôi. Điều đó có gì là to tát? Nhưng cô ta lại nói: "Trước đây chúng tôi chưa từng nghe qua".  Nói như vậy, rõ ràng là cô ta đã hoàn toàn hiểu lầm. Việc học các nghi thức cũng giống vậy. Q vị có thể học nhưng đừng làm ra vẻ quá ngạc nhiên, nếu làm ra vẻ quá ngạc nhiên mọi người sẽ nghĩ q vị chẳng hiểu gì hết.


Dịch từ sách "Timely Teachings", trang 360.

 

Ghi chú:

Bài giảng trên là một phần trong buổi giảng Kinh Hoa Nghiêm ngày 17 tháng 9, 1973. Nguyên văn Hoa ngữ có thể xem tại http://www.drbachinese.org/vbs/publish/270/vbs270p001.htm