English|Vietnamese

 

Ngày 18 tháng ba năm 1973, tối Chủ Nhật

Về Việc Hoàn Thành Trách Nhiệm Tu Sĩ

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Ngày hôm nay có khoảng 30 người quy y. Quả Sử càng ngày càng “thông minh” đến độ anh ta thậm chí không biết cử hành buổi lễ quy y như thế nào. Nếu quý vị thậm chí không biết cử hành buổi lễ quy y như thế thì làm thế nào mới có thể trở thành một người tu có phẩm chất hoàn thiện của Đạo? Sự tu đạo không thể phiến diện. Quý vị phải hoàn thiện và biết làm tất cả mọi thứ. Ví dụ như sử dụng các Pháp cụ. Ở Trung Hoa, các tăng và ni sư không nhìn vào sách hoặc nhạc khi họ sử dụng Pháp khí. Họ ghi nhớ những nốt nhạc một cách rõ ràng vì thế họ không cần nhìn vào sách. Biết bao lâu rồi mà vài quý vị đây vẫn còn nhìn vào sách mỗi khi sử dụng Pháp cụ. Và không những thế, thỉnh thoảng quý vị còn đánh sai nhịp. Mặc dù sử dụng Pháp khí không quan trọng lắm nhưng quý vị phải sử dụng cho đúng. Ví dụ như quý vị đã dẫn dắt những đệ tử mới quy y lễ lạy các vị Phật nhưng quý vị lại làm không đúng. Tôi đã không hài lòng lắm khi nghe tiếng xướng tụng. Thêm vào đó, tôi đã ở trên lầu chờ đợi đến 15 phút mới xong phần lễ lạy của quý vị. Cũng có thể là 20 phút. Tôi đợi ở trên đó nhưng tôi có thể nghe tiếng xướng lạy của họ và nghe càng lúc càng tệ hại.  Âm thanh rất ngắn. Tôi không biết quý vị để mỗi bên luân phiên lạy hay mọi người chỉ lạy một bên hay là mọi người cùng chung nhau lạy. Nhưng âm thanh thì rất là ngắn và đứt quảng.Tôi không biết quý vị thật sự có đủ thời gian để lạy mỗi lạy đầy đủ hay không. Khoảng cách giữa những lần lạy đó chỉ cho phép người ta đủ thời gian để cúi đầu xuống và tiếp theo là những người bên dãy bên kia đứng dậy và xướng tụng. Có thể là quý vị chỉ hát chứ thậm chí không lạy được một lạy đầy đủ. Điều đó không thể được.

 

Timely Teachings, trang 134 - 135.