English | Vietnamese

 

Sáng thứ Hai, 3 tháng 12, 1973  

169. Về Việc Hoan Nghênh Những Người Tu Tập

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Ngày mồng 9 tháng này, chúng ta sẽ tổ chức một Khóa Niệm Phật. Mỗi ngày, từ sáng tới đêm, chúng ta niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” không ngừng nghỉ. Sau khi kết thúc khóa niệm Phật, chúng ta sẽ tham câu “Ai là người niệm Phật?” trong suốt hai tuần thiền. Cả ngày, chúng ta sẽ thiền liên tục. Bất kỳ người nào muốn tham dự đều được hoan nghênh.  

Hôm nay những thiền sinh từ Trung Tâm Thiền đến tham dự buổi giảng kinh của chúng ta. Họ vừa là Hộ pháp, vừa là Thiện-tri-thức của chúng ta. Chúng ta rất vui mừng khi họ đến và nhiệt liệt hoan nghênh họ.

Có câu hỏi nào không? Làm sao một người có thể hiểu được nếu không thực hành? Muốn hiểu được thì phải hành.

 

Timely Teachings